slide 6

Klub Podróżnika

Klub Podróżnika

 

Cykl zajęć obejmuje tematykę związaną z poznawaniem tego co Polskie naj, czyli co jest największe, najdłuższe, najdłuższe, najgłębsze itp w naszym kraju.

 

Zajęcia dotyczą głównie dzieci 5 letnich z grupy Rybki i odbywają się dwa razy w miesiącu od godziny 13:00 do 13:30 w piątki.

 

Ważne jest rozwijać zainteresowanie krajem ojczystym. Dzięki temu dzieci poznając i utrwalając podstawową wiedzę o kraju, uczą się także elementarnych zasad życia w społeczeństwie. Zajęcia prowadzone są w sposób zabawowy, czyli wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie dzieci jaką jest zabawa. 

 

Czas realizacji:  marzec 2019 -czerwiec 2019

 

Prowadząca: mgr Justyna Ratka

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Cel ogólny:

 

poznanie wybranych regionów kraju oraz dostarczenie dziecku elementarnej wiedzy o Polsce, zaciekawienie problematyką patriotyczną, przybliżenie dzieciom w sposób prosty a zarazem zwracający uwagę, niektórych cech charakterystycznych każdego regionu dotyczących fauny, flory oraz życia ludzi – ich zwyczajów i kultury.

 

Cele szczegółowe (dziecko):

 

 • zna wybrane symbole Polski,
 • poznaje wybrane regiony (przyrodę, kulturę, sztukę, język),
 • przejawia postawę patriotyczną, tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultur,
 • umacnia własną tożsamość narodową, zna wartość tradycji i obyczajów,
 • dostrzega i opisuje różnice i podobieństwa między przedstawicielami różnych regionów Polski,
 • pozytywnie postrzega siebie i innych,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • przejawia aktywność twórczą,
 • nabywa umiejętności wyrażania myśli i uczuć,
 • prezentuje i doskonali własne umiejętności,
 • doskonali umiejętność wchodzenia w relacje międzyludzkie

 

Metody

 

 • słowna – pogadanka,
 • praktycznego działania – zabawy ruchowe,
 • oglądowa – pokaz,
 • pozytywnego wzmacniania – pochwały

 

Formy pracy:

 • indywidualna zróżnicowana,
 • grupowa jednolita.

 

Harmonogram spotkań w pierwszym półroczu:

1. 15.03.2019r.  „Najwyższy budynek - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie”

 

Zapoznanie z Najwyższym budynkiem - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.Wskazanie  na mapie Polski miasta Warszawa oraz przegląd mapy po mieście.Zaprezentowanie zdjęć najważniejszych zabytków  w Warszawie. Konstruowanie z klocków najwyższych budowli, gra w klocki Jenga.

 

 

2. 29.03.2019r.„Najwyższy budynek - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie”

 

Zapoznanie z Najwyższym budynkiem - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.Wskazanie  na mapie Polski miasta Warszawa oraz przegląd mapy po mieście.Zaprezentowanie zdjęć najważniejszych zabytków  w Warszawie. Konstruowanie z klocków najwyższych budowli, gra w klocki Jenga.

 

 

3. 12.04.2019r. „Najdłuższa rzeka w Polsce - Wisła”

 

Zapoznanie z największą rzeką Polski począwszy od źródła (Barania Góra) aż do ujścia (Zatoki Gdańskiej) oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami i ich zabytkami.

 

 

4. 26.04.2019r. „Najdłuższa rzeka w Polsce - Wisła”

 

Zapoznanie z największą rzeką Polski począwszy od źródła (Barania Góra) aż do ujścia (Zatoki Gdańskiej) oraz z niektórymi leżącymi nad nią miastami i ich zabytkami.

 

 

5. 10.05.2019r. „Najwyższe góry - Tatry”

 

Przybliżenie położenia geograficznego Tatr. Poznanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić będąc w Tatrach oraz poznanie stolicy polskich gór – Zakopanego;
Zapoznanie z formami turystyki i wypoczynku w Tatrach oraz z zagrożeniami związanymi z wypoczynkiem w górach.   

                                                          

6. 24.05.2019r. „Najwyższe góry - Tatry”

 

Przybliżenie położenia geograficznego Tatr. Poznanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić będąc w Tatrach oraz poznanie stolicy polskich gór – Zakopanego;
Zapoznanie z formami turystyki i wypoczynku w Tatrach oraz z zagrożeniami związanymi z wypoczynkiem w górach.   

 

7. 07.06.2019r. „Największa drewniana budowla

 

Wieża antenowa Radiostacji w Gliwicach. Pokazanie na mapie Polski miasta Gliwice oraz przegląd mapy po mieście.Zaprezentowanie zdjęć najważniejszych zabytków  w Gliwicach.Konstruowanie z klocków najwyższych budowli, gra w klocki Jenga.

 

 

8. 14.06.2019r. Największa drewniana budowla

 

Wieża antenowa Radiostacji w Gliwicach. Pokazanie na mapie Polski miasta Gliwice oraz przegląd mapy po mieście.Zaprezentowanie zdjęć najważniejszych zabytków  w Gliwicach.Konstruowanie z klocków najwyższych budowli, gra w klocki Jenga.