slide 3

Kółko przyrodnicze

KÓŁKO PRZYRODNICZE

 

STRAŻNICY PRZYRODY

Motto naszej działalności to:

„Żyj z przyrodą w zgodzie, odsuwaj od niej zło,

i pamiętaj o tym, aby co  dzień zawsze chronić ją’.’


Na kółko będą uczęszczać wszystkie dzieci 5-letnie z grupy MOTYLKI.

Dzieci zostaną podzielone na 2 grupy.

Dla każdej grupy zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu.

Prowadząca: mgr Urszula Klęczek-------Czas  trwania spotkań:  do 30minut


 

Prowadzenie kółka przyrodniczego ma na celu:

 

• budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej,

• rozwijanie pożądanych cech charakteru jak : obowiązkowość, dokładność,

 wytrwałość, odpowiedzialność, współżycie w zespole,

• wzbogacanie wiadomości;

• rozszerzanie wiedzy ekologicznej;

• pogłębianie wiedzy o środowisku naszego regionu.


Zadania kółka przyrodniczego to:

- dbanie o wszystko co żyje w przyrodzie;

- przyzwyczajanie dzieci do obserwacji przyrody;

- uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody

i innych miejscach związanych z otoczeniem przyrodniczym;

- prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i

rozbudzaniem zaciekawienia i zainteresowania  nią;

- wdrażanie do zdrowego stylu życia;

- wytworzenie potrzeby obcowania w czystym , nie skażonym cywilizacją

środowisku.


Każde dziecko uczęszczające na zajęcia kółka przyrodniczego będzie

prowadziło "Karty Przyrodnika" na których będzie mogło dokumentować

zebrane materiały  i ilustrować własne spostrzeżenia.

 

Zachęcam do odwiedzania naszej zakładki, gdzie będą na bieżąco

zamieszczane wszelkie informacje dotyczące zajęć,

jak również do zaglądania do galerii.


Terminy i tematyka kółka przyrodniczego

 semestr 1

      Październik 2018r. --- Dlaczego liście opadają z drzew jesienią zbieranie liści i

innych darów jesieni : badanie budowy liścia lupą, suszenie liści, rozpoznawanie

ich i nazywanie, porównywanie szyszek i określanie z jakiego drzewa pochodzą;

sadzenie do piasku owoców kasztanowca, dębu;

      Listopad 2018 r.---  Odloty ptaków: pokaz na ilustracji i na filmie, słuchanie

głosów ptaków, obserwacja odlotu dzikich kaczek ( klucz), rysowanie drogi palcem

na globusie; Przygotowujemy ptasią stołówkę /wykorzystanie plastikowych

doniczek, butelek/;

      Grudzień 2018 r.---  Badanie ziemi: rozróżnianie różnych rodzajów ziemi

,porównywanie przez dotyk , lupę polewanie wodą, dobór roślin;

Styczeń 2019 r.--- Śnieg: badanie czystości śniegu, topnienie; czytanie książki„Zjawiska

atmosferyczne’’, oglądanie krótkich filmików---  Lód: topnienie lodu

i  jego objętość- doświadczenia; pokaz lodowców na biegunach –ilustracje;

semestr 2

            Luty2019r. ---  Hodowle roślin: sadzenie i obserwacja roślin: rzeżucha , cebula,

fasola; Badanie budowy rośliny cebula i szczypior i porównanie z kwiatem -tulipan.

          Marzec 2019 r. - Przyroda się obudziła : zabawa badawcza „porównywanie

gałązek drzew w sali i na dworze’ wyciąganie wniosków ; kwitnienie drzew , rola

owadów , pylenie drzew – alergie.

           Kwiecień 2019 r. --- Ziemia nasza planeta, co to jest ekologia, jak gospodarujemy

odpadami w naszych domach, segregacja śmieci;

           Maj 2019 r. --- Zachowania w sytuacjach niebezpiecznych: pożar , wypadek

drogowy, atak psa, oparzenia, ukąszenia owadów, zasłabnięcie dorosłego członka rodziny –

historyjki, opowieść nauczyciela, znajomość numerów alarmowych, ilustracje pokaz

udzielania pomocy;
           Czerwiec 2019 r. ---Poznanie życia zwierząt i roślinności występującej na łące,

wycieczka na pobliską łąkę, obserwacje przy pomocy lupy, proste notatki

 

Uroczyste zakończenie kółka przyrodniczego, dyplomy i niespodzianki dla

wszystkich "Strażników Przyrody".

 

Harmonogram zajęć kółka przyrodniczego,które odbywać będzie

się od października 2018 do czerwca 2019


Spotkania będą się odbywały co dwa tygodnie w godzinach:

13.00 – 13.30 oraz 13.30-14.00

dzieci będą podzielone na grupy tak jak na języku angielskim

 

PAŹDZIERNIK---16,

LISTOPAD---13,zmiana terminu spotkania na 27

GRUDZIEŃ---11,

STYCZEŃ---8,

LUTY---12,

MARZEC---12,

KWIECIEŃ---9,

MAJ---7,

CZERWIEC---4.

 

Nauczyciel prowadzący kółko zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań,

o czym rodzice będą informowani na bieżąco.