slide 6

Grupa PSZCZÓŁKI

 


 ,,Pszczółki''- 3-latki

 

   Wychowawczynie grupy:


mgr Natalia Wójciga

mgr Agnieszka Wybrańczyk


Godziny pracy oddziału :  8.00-15.30


Kontakt/godziny pracy wychowawczyń


mgr Natalia Wójciga  wychowawca.nw@przedszkolewyry.com

poniedziałek 11.00-15.30

wtorek 11.00-15.30

środa 8.00-15.30

czwartek 8.00-12.00

piątek 11.00-15.30


mgr Agnieszka Wybrańczyk  wychowawca.aw@przedszkolewyry.com

poniedziałek 8.00-11.00

wtorek 8.00-11.00

czwartek 12.00-15.30

piątek 8.00-11.00


Język angielski  mgr Beata Zasucha

poniedziałek 8.15-8.30

środa  10.00-10.15               

 

 

 

Konkurs fotograficzny

,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’


Wiosna zagościła w Wyrach na dobre, dlatego zachęcamy
wszystkie przedszkolaki do zatrzymania jej piękna na zdjęciu.

 

Regulamin konkursu:


Organizator konkursu

Gminne Przedszkole w Wyrach

Ul. Puszkina 10a 43-175 Wyry

Koordynatorzy konkursu: Natalia Wójciga, Agnieszka Wybrańczyk

 

 Konkurs rozpoczyna się
  11 maja 2022r.  i trwać będzie do 25 maja 2022r.


Temat pracy konkursowej to:
,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich przedszkolaków GP w Wyrach.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w holu
obu przedszkoli oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Cele konkursu:

Budzenie zainteresowania pięknem przyrody oraz swoim regionem.

Rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej.

Rozpowszechnianie idei fotografii, jako ciekawej
formy spędzania wolnego czasu.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Przystąpienie do konkursu polega na terminowym zgłoszeniu  pracy konkursowej wraz z metryczką do koordynatorów (w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a, natomiast w przedszkolu
przy ul. Głównej 107 do wychowawców grup)

 

Każdy przedszkolak może zgłosić tylko jedną fotografię/pracę konkursową

 

Fotografia powinna mieć format nie mniejszy niż 15/21


Metryczka musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę grupy oraz wiek.

Fotografia zgłoszona do konkursu powinna być wykonana przez dziecko.

Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy oraz sylwetek osób.

 

Pracę należy złożyć najpóźniej do dnia 25 maja 2022r.


Kryteria oceny prac:

- treść fotografii - wybór tematu oraz sposobu jego ujęcia

- oryginalność i pomysłowość wykonanego zdjęcia

- wrażenia artystyczne

- jakość techniczna wykonanej fotografii

 

Ocena prac i nagrody:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora konkursu.

Komisja Konkursowa dokona wyboru prac I, II oraz III miejsca, decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2022r.
Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu

Prace niespełniające wymogów konkursu, nie będą brały w nim udziału

 

Uwagi końcowe:

Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział potwierdza zapoznanie się z jego regulaminem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Wyrach.

 

 

                                                 


 

 

Drodzy Rodzice,

w związku z dużym zużyciem chusteczek higienicznych w minionych tygodniach, bardzo prosimy, aby każdy przedszkolak dostarczył chusteczki w pudełku.

                                                                          Dziękujemy

                                                                                                                    

                                 

PAPIER KSERO 

Zwracamy się do chętnych rodziców, z gorącą prośbą o (w miarę możliwości) podarowanie naszej grupie papieru ksero w ryzach:-)

                                                                                                             Dziękujemy wychowawczynieDRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI

witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022. 

Życzymy Wam, aby rozpoczynający się rok szkolny był zdrowy, bezpieczny i spokojny, by stał się źródłem samych pozytywnych przeżyć.

Pszczółkom, które po raz pierwszy rozpoczynają przygodę z przedszkolem, życzymy samych wspaniałych chwil spędzonych w jego murach oraz  dużo radości i uśmiechu.                                                                                                                                   Wychowawczynie                                                            *        *          *

Drodzy Rodzice

Prosimy, aby dzieci, które przychodzą do przedszkola,

każdego dnia były ubrane odpowiednio do panującej pogody i aktualnej pory roku.

Dziękujemy,  wychowawczynie