slide 1

Grupa RYBKI

 

 

 GRUPA 3-latki "RYBKI"

 

 

Wychowawca grupy:            mgr Justyna Ratka

                                                mgr Karolina Mudyn

                                               


Pomoc nauczyciela:             Iwona Tomczyk 

Godziny pracy oddziału:      8.00 - 15.00


                                        

 

                  

GODZINY PRACY GRUPY:


                                    mgr Justyna Ratka:    mgr Karolina Mudyn      mgr Marta Piszczek


PONIEDZIAŁEK:    8:00 - 15:00                       

WTOREK:                 8:00 - 11:00                  11:00 - 15:00

ŚRODA:                     8:00 - 15:00                  

CZWARTEK:            8:00 - 10:00                                                                 10:00 - 15:00

PIĄTEK:                    8:00 - 15:00                                                           Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

6.30-8.00 sala grupy "Delfinki"

 

Odbieranie dzieci z przedszkola:

do godziny 15.00 sala grupy "Rybki"

od 15.00 do 16.30 sala grupy "Delfinki"


 
Język angielski:  

mgr Beata Zasucha

PONIEDZIAŁEK:   8:15 – 8:30         

ŚRODA:                   10:15 – 10:30

E-mail do wychowawczyń grupy:

mgr Justyna Ratka - wychowawca.jr@przedszkolewyry.com

mgr Karolina Mudyn - dyrektor@przedszkolewyry.com

 

 

 ***
     Informacje:


"Głęboko pod ziemią górnicy pracują,

Czarny węgiel w ziemi kilofami kują,

On dużo energii człowiekowi daje,

Dzięki niemu światło, ogrzane mieszkanie."


4 grudnia (piątek)w grupie Rybki będziemy

obchodzić Dzień Górnika.

Proszę, aby w tym dniu dzieci miały założone odświętne ubranie.


Wychowawczyni
****


KONKURS KULINARNY
„ZDROWA JESIENNA KANAPKA”

 

Główne założenia konkursu:

1. Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.

2. Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.

3. Rozwijanie zdolności kulinarnych.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Wyrach.

2. Konkurs nawiązuje do ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i Sportowo” oraz „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”, w których bierze udział nasze przedszkole.  

3. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do rodziców i przedszkolaków, które uczęszczają do Gminnego Przedszkola w Wyrach.

4. Konkurs będzie przebiegał w 2 kategoriach wiekowych:

  • 3-4 latki
  • 5-6 latki

5. Temat:

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdrowej i pełnowartościowej kanapki, odpowiedniej dla dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Praca konkursowa:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonanej jesiennej kanapki, przygotowanej z pomocą osób dorosłych.

Każde zdjęcie kanapki powinno posiadać metryczkę: imię  i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, do której uczęszcza.

7. Termin składania prac:

Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do dnia 30.11.2020r. na niżej podane e-maile:

1. iwonaa567@gmail.com

2. marta.piszczek123@wp.pl

8. Ocena:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

9. Kryteria oceny:

- zgodność z tematem konkursu,

- oryginalność i pomysłowość,

- estetyka wykonania,

- samodzielność.

10. Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2020r.

11. Prace konkursowe wysłane po dniu 30.11.2020r. nie będą podlegały ocenie jury.

12. Biorąc udział w konkursie rodzice dziecka wyrażają zgodę na zamieszczenie pracy
w galerii przedszkolnej oraz na łamach miesięcznika „Wicie” po zakończeniu konkursu.

13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Gminnego Przedszkola w Wyrach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty konkursu/jego zakończenia.

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI
DO LICZNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

 

****