slide 6

Grupa SMERFY

 

 

 

                                     SMERFY 4 - LATKI

                                  

Wychowawca:  mgr Renata Mecner

                          mgr Marta Piszczek

Pomoc nauczyciela: Bożena Skrobol

 

Godziny pracy oddziału:

Poniedziałek 7.30 - 12.00  mgr Renata Mecner

                    12.00 - 16.30  mgr Marta Piszczek

Wtorek          7.30 - 12.00   mgr Renata Mecner

                    12.00 - 16.30  mgr Marta Piszczek

Środa            7.30 - 12.00   mgr Renata Mecner

                     12.00 - 16.30  mgr Marta Piszczek

Czwartek      7.30 - 10.00  mgr Marta Piszczek

                     10.00 - 16.30  Renata Mecner

Piątek           7.30 - 11.30   mgr Marta Piszczek

                     11.30 - 16.30  mgr Renata Mecner


Kontakt z wychowawcą:

 pani Renata:  wychowawca.rm@przedszkolewyry.com

   pani Marta:  wychowawca.mp@przedszkolewyry.com 

 

 "Smerfy" w roku szkolnym 2019/2020 będą przebywały w następujących salach:

od   6.30 - 7.30 w gr. "Delfinki"

od   7.30 - 16.30 w gr. "Smerfy"


  Serdecznie witamy  w roku szkolnym 2020/2021

                                   

 

30.11.20 w Poniedziałek będziemy obchodzić w naszej

 

grupie „Andrzejki”. Wspólnie przeniesiemy się do krainy

 

wróżb. W przedszkolu zabawa, Andrzejek to czas,

 

niech magia i wróżba królują wśród nas.

 

Mile widziany jest strój. Zapraszamy do wspólnej zabawy:)      ***


 

KONKURS KULINARNY
„ZDROWA JESIENNA KANAPKA”

 

 

 Główne założenia konkursu:

 

1. Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.

 2. Zachęcanie do wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych.

 3. Rozwijanie zdolności kulinarnych.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizator:

 Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Wyrach.

2. Konkurs nawiązuje do ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i Sportowo” oraz „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”, w których bierze udział nasze przedszkole.  

3. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do rodziców i przedszkolaków, które uczęszczają do Gminnego Przedszkola w Wyrach.

4. Konkurs będzie przebiegał w 2 kategoriach wiekowych:

  • 3-4 latki
  • 5-6 latki

 5. Temat:

 Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdrowej i pełnowartościowej kanapki, odpowiedniej dla dziecka w wieku przedszkolnym.

 6. Praca konkursowa:

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonanej jesiennej kanapki, przygotowanej z pomocą osób dorosłych.

 Każde zdjęcie kanapki powinno posiadać metryczkę: imię  i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, do której uczęszcza.

 7. Termin składania prac:

 Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do dnia 30.11.2020r. na niżej podane e-maile:

 1. iwonaa567@gmail.com

 2. marta.piszczek123@wp.pl

 8. Ocena:

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

 9. Kryteria oceny:

 - zgodność z tematem konkursu,

 - oryginalność i pomysłowość,

 - estetyka wykonania,

 - samodzielność.

 10. Ogłoszenie wyników:

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2020r.

 11. Prace konkursowe wysłane po dniu 30.11.2020r. nie będą podlegały ocenie jury.

 12. Biorąc udział w konkursie rodzice dziecka wyrażają zgodę na zamieszczenie pracy
w galerii przedszkolnej oraz na łamach miesięcznika „Wicie” po zakończeniu konkursu.

13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Gminnego Przedszkola w Wyrach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty konkursu/jego zakończenia.

 

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI

DO LICZNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

  

UWAGA AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 24.10.2020

 

Szanowni Państwo!

 Dnia 24.10.2020 otrzymałam informację o kolejnym 
potwierdzonym przypadku zachorowania
na Covid-19 u pracownika pedagogicznego
Gminnego Przedszkola w Wyrach ul. Główna 107

(na dzień dzisiejszy tj. 24.10.2020 -
2 pracowników pedagogicznych ma dodatni wynik).
W związku z faktem, że w dniach 16.10 – 23.10.2020 grupy

uczęszczające do przedszkola przy ul. Głównej 107
realizowały naukę w trybie zdalnym decyzją PSSE w Tychach
nikt nie zostaje objęty kwarantanną. Tym samym informuję,
że decyzją PSSE w Tychach przedszkole przy ulicy Głównej 107
wznawia swoją działalność od dnia 26 października 2020.
Wyczulam Państwa na przestrzeganie wszystkich
obowiązujących zasad i zaleceń zawartych
w Procedurze Bezpieczeństwa Gminnego Przedszkola

w Wyrach z którą zostali Państwo zapoznani.
Apeluję o rozsądek, zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk
oraz zakrywanie ust i nosa na terenie placówki.

Przypominam, że do przedszkola należy
przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.

Rodziny, na które została nałożona kwarantanna

NIE PRZYPROWADZAJĄ swoich dzieci do przedszkola.

 

 
Z poważaniem 
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach
Karolina Mudyn