slide 5

Przydatne informacje

Realizacja koncepcji pracy naszego przedszkola na najbliższe 2 lata opiera się na założeniach programu „Świat wokół nas”. Program ten uwzględnia głównie treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, przyrodniczej oraz kulturowo-estetycznej zawarte w programie wychowania przedszkolnego i stanowi ich rozszerzenie. Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka oraz dostosowana jest do aktualnych potrzeb społecznych. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej, stwarzając dzieciom warunki do twórczej aktywności i samodzielności. Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, stara się zaspokajać jego potrzeby oraz oczekiwania rodziców. Realizuje koncepcję przedszkola otwartego, współpracującego ze środowiskiem i społecznością lokalną.