slide 4

Grupa SKRZATY

 

 

 

 

 

GRUPA 6 - LATKI "SKRZATY"

 

 

 

Wychowawczynie grupy: mgr Joanna Krzoska, mgr Urszula Klęczek

          

Godziny pracy oddziału: 7:30 - 16:30


E-maile do wychowawczyń grupy:

mgr Joanna Krzoska - wychowawca.jk@przedszkolewyry.com

mgr Urszula Klęczek - wychowawca.uk@przedszkolewyry.com


Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

6.30 - 8.00 sala grupy  "Tygryski", 8:00 - 8:45 sala grupy " Skrzaty"

 

Odbieranie dzieci z przedszkola:

do godz. 16:30 sala grupy  "Skrzaty"

 

Zajęcia dodatkowe:

Religia: czwartek i piątek 8:30 - 9:00

                


J. Angielski: wtorek  10:30-11:00 I grupa

                                       11:00-11:30 II grupa


                         czwartek  9:30-10 :00 I grupa

                                            10:00- 10:30 II grupa


Podział na grupy:

I GRUPA:

Kacper B., Rafał D., Zuzanna D., Beata F., Karolina I., Antonina J., Piotr J., Wojciech J., Nikola K., Aleksandra K., Kamil K., Radosław K., Kacper Ł.

II GRUPA:

Nathan M., Oskar M., Agata O., Patryk P., Dorota R., Melanie R., Malwina R., Bianka S., Marcel S., Maximilian S., Maja T., Jakub W.


      


GODZINY PRACY GRUPY:


mgr Joanna Krzoska

poniedziałek 11:30 - 16:30

wtorek 7:30 - 11:30

środa 11:30 - 16:30

czwartek 11:30- 16:30

piątek 7:30 - 11:00mgr Urszula Klęczek 

poniedziałek 7:30 -11:30

wtorek 11:30 - 16:30

środa 7:30 - 11:30

czwartek 7:30 - 11:30

piątek 11:00 - 16:30 DZIEŃ DZIECKA - 30 MAJA 2022


Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ DNIA, JAKIM JEST DZIEŃ DZIECKA ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO WSPÓLNEJ ZABAWY.

ZABAWĘ ROZPOCZYNAMY PO ŚNIADANIU 9:30 I POTRWA DO OK 11:00.

O DOBRY NASTRÓJ I ZABAWĘ DZIECI ZADBA ANIMATOR.

DLA KAŻDEGO DZIECKA BĘDĄ LODY I UPOMINEK :)
Konkurs fotograficzny

,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’

Wiosna zagościła w Wyrach na dobre, dlatego zachęcamy wszystkie przedszkolaki do zatrzymania jej piękna na zdjęciuJ

Regulamin konkursu:

 1. I.                 Główne założenia konkursu:
  1. Organizator konkursu

Gminne Przedszkole w Wyrach

Ul. Puszkina 10a

43-175 Wyry

Koordynatorzy konkursu: Natalia Wójciga,  Agnieszka Wybrańczyk

 

 1. Konkurs rozpoczyna się  11 maja 2022r.  i trwać będzie do 25 maja 2022r.
 2. Temat pracy konkursowej to ,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’
 3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich przedszkolaków GP w Wyrach
 4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w holu obu przedszkoli oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

 1. II.               Cele konkursu:
  1. Budzenie zainteresowania pięknem przyrody oraz swoim regionem
  2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej
  3. Rozpowszechnianie idei fotografii, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu

 

 1. III.             Warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Przystąpienie do konkursu polega na terminowym zgłoszeniu pracy konkursowej wraz z metryczką do koordynatorów (w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a, natomiast w przedszkolu przy ul. Głównej 107 do wychowawców grup)
  2. Każdy przedszkolak może zgłosić tylko jedną fotografię/pracę konkursową
  3. Fotografia powinna mieć format nie mniejszy niż 15/21
 1. Metryczka musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę grupy oraz wiek.
 2. Fotografia zgłoszona do konkursu powinna być wykonana przez dziecko
 3. Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy oraz sylwetek osób
 4. Pracę należy złożyć najpóźniej do dnia 25 maja 2022r.
 5. Kryteria oceny prac:

- treść fotografii- wybór tematu oraz sposobu jego ujęcia

- oryginalność i pomysłowość wykonanego zdjęcia

- wrażenia artystyczne

- jakość techniczna wykonanej fotografii

 

 1. IV.             Ocena prac i nagrody:
  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora konkursu
  2. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac I, II oraz III miejsca, decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2022r. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu
  4. Prace niespełniające wymogów konkursu, nie będą brały w nim udziału

 

 1. V.               Uwagi końcowe:
  1. Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział potwierdza zapoznanie się z jego regulaminem
  2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Wyrach

 UWAGA – OWSIKI !!!!!
 
 W związku z sygnałem o pojawieniu się przypadku owsików prosimy o 
 zwrócenie uwagi na własne dzieci. 
 W chwili wystąpienia objawów prosimy o nieprzyprowadzanie dziecka 
 do przedszkola.

  


Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej