slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

witamy
AKTUALNOŚCI  

*************************

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT!!!


 

SZANOWNI PAŃSTWO!!! 

02.11.2022

W związku z pojawieniem się kolejnego przypadku wszy w Gminnym Przedszkolu w Wyrach, uprzejmie proszę o codzienne sprawdzanie czystości głów i włosów swoim dzieciom. 

W przypadku stwierdzenia wszy lub gnid dziecko należy BEZWGLĘDNIE zatrzymać w domu do czasu CAŁKOWITEGO wyleczenia oraz zgłosić zaistniały fakt wychowawczyniom danej grupy.

************


W dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2022 otrzymaliśmy informację o zachorowaniu na ospę bostońską przez dziecko uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Wyrach. 

Prosimy Rodziców o zwrócenie uwagi na stan zdrowia swoich dzieci. W przypadku pojawienia się w/w choroby u dziecka prosimy o kontakt z lekarzem rodzinnym i pozostawienie dziecka w domu do całkowitego wyleczenia.

*******************************

Najważniejsze informacje z zebrań organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023 zamieszczone są w zakładce "NAJNOWSZE"  

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.


Zapraszamy do zobaczenia
filmiku " O Nas"

 
https://drive.google.com/file/d/1dsMgJW0RFJVQe39jmRYe8fjFkb9G-0oD/view


WSPARCIE NA STARCIE EDUKACJI W GMINIE WYRY

 

Projekt realizowany jest od 15 marca 2021 roku do końca lutego 2022 r. w Gminnym Przedszkolu (GP) w Wyrach i w Gostyni. Rozpoczęcie wsparcia dla przedszkolaków w postaci dodatkowych zajęć planowane jest w pierwszej połowie kwietnia.

 

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty
edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w gminnych placówkach, doposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne oraz doposażenie do placów zabaw. Grupa docelowa to 224 dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli oraz 6 nauczycielek pracujących w tych przedszkolach.

 

W Gminnym Przedszkolu w Gostyni zakupiono już pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych, doposażono plac zabaw w piaskownice, wyposażono salę do zajęć z integracji sensorycznej oraz zakupiono monitor interaktywny. Dzieci wymagające wsparcia uczestniczą w zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej oraz dogoterapii.

 

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach zaplanowano zajęcia z logorytmiki, bajkoterapię, zajęcia ruchowe oraz terapię logopedyczna z rozwijaniem umiejętności manualnych. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, a plac zabaw zostanie doposażony w zestaw zabawowy.

 

Wartość projektu to 352 062,50 zł z czego 299 253,12 zł to dofinansowanie.