slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

witamy
AKTUALNOŚCI 

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

 

 • * do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • * dzieci przyprowadzane/ odprowadzane są przez osoby zdrowe,
 • * jeżeli w domu osoba przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola!
 • W szatni w przedszkolu ul. PUSZKINA 10A może przebywać maksymalnie 6 rodziców/ opiekunów z dzieckiem
 • ul. GŁÓWNA 107 może przebywać maksymalnie 4 rodziców/opiekunów z dzieckiem

 • Należy rygorystycznie przestrzegać poniższych zasad:
  1)   1 rodzic/ opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica/ opiekuna z dzieckiem/dziećmi 2m,
  2) obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  3) obowiązkowe maseczki !,
  4) dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, książeczek.

  Nauczycielki na zebraniach grupowych rozdają Państwu do podpisania niezbędne zgody, oświadczenia, dokumenty a także szczegółowo omówią funkcjonowanie przedszkola oraz danej grupy w roku szkolnym 2020/2021.

 
 
 

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

REKRUTACJA

rekrutacja

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

zostanie przeprowadzona w dniach 1 -12 marca 2021.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dzieci z rocznika 2015, 2016, 2017 aktualnie uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wyrach składamy w sekretariacie przedszkola w dniach 22.02 - 26.02.2021

Druki deklaracji i wniosków o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej:

 www. przedszkolewyry.com

zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie obu budynków przedszkoli.

Deklarację o kontynuowaniu można składać w sekretariacie obu budynków

( Wyry ul. Puszkina 10A  oraz ul. Główna 107).

Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie

( 01.03 - 12.03.2021) w Gminnym Przedszkoluw Wyrach ul. Puszkina 10A,

w godzinach jego funkcjonowania lub mailowo na adres:

przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com


Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach