slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

witamy
AKTUALNOŚCI 2023/2024 
*****************************
Kochanym Babciom i Dziadkom naszych przedszkolaków pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia!
Dużo zdrowia, miłości, radości, pociechy z wnucząt, najbliższych oraz spełnienia najskrytszych marzeń! 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
oraz wszyscy pracownicy 
Gminnego Przedszkola w Wyrach

*******************************

 SZANOWNI PAŃSTWO!!!  

W związku z pojawieniem się w dniu dzisiejszym tj. 17.11.2023 r. przypadku wszy w Gminnym Przedszkolu w Wyrach, uprzejmie proszę o codzienne sprawdzanie czystości głów i włosów swoim dzieciom. 

W przypadku stwierdzenia wszy lub gnid dziecko należy BEZWGLĘDNIE zatrzymać w domu do czasu CAŁKOWITEGO wyleczenia oraz zgłosić zaistniały fakt wychowawczyniom danej grupy.

 

******************************* 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

W trosce o zdrowie naszych wychowanków oraz całego grona pracowników Gminnego Przedszkola w Wyrach, z uwagi na liczne zachorowania na grypę i inne choroby wirusowe prosimy przeprowadzać do przedszkola dzieci ZDROWE bez objawów chorobowych tj. temperatury, kataru, kaszlu.

WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE ZDROWIE!!!

*********************************

 

 

 

 

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

 

12-16 LUTY 2024 - Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika  2018, 2019, 2020 i 2021 edukacji przedszkolnej

26 LUTY - 08 MARCA 2024Składanie wniosku wraz z załącznikami

11 MARCA - 15 MARCA 2024Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

18 MARCA 2024Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 - 21 MARCA 2024Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola

25 MARCA 2024Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 MARCA - 25 KWIETNIA 2024 - Procedura odwoławcza

 

                   mgr Karolina Mudyn

                   Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

Pliki do pobrania »