slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

witamy
KALENDARIUM 
DYŻUR WAKACYJNY 2020 Gminne Przedszkole w Wyrach

Informujemy, że Gminne Przedszkole w Wyrach będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu dla wcześniej zapisanych dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli do 24 czerwca 2020 Kartę Informacyjną o dziecku wraz z obowiązkowymi zgodami i oświadczeniami. Dyżur odbędzie się w budynku „nowego przedszkola” przy ulicy Puszkina 10A. Podczas dyżuru będą funkcjonowały w obowiązującym reżimie sanitarnym 3  grupy przedszkolne. Listy dzieci z podziałem na grupy będą wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkola. W razie rezygnacji z opieki podczas dyżuru, prosimy o kontakt z przedszkolem.


WAŻNE- DYŻUR WAKACYJNY 
Szczegółowe informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w zakładce "NAJNOWSZE". Prosimy się zapoznać z dokumentacją i terminami.
*******
 
 
 

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

REKRUTACJA

rekrutacja

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 

Drodzy Rodzice 

 

Informujemy, że szczegółowe listy dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym znajdują się w INFORMACJE - zakładka REKRUTACJA  

 

Przypominamy, że w dniach 12 – 17 czerwca 2020 rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


Terminy postępowania uzupełniającego: 01.06.2020 - 05.06.2020r.

Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie 01.06.2020 - 05.06.2020r. WYŁACZNIE w sekretariacie NOWEGO PRZEDSZKOLA - Wyry, ul. Puszkina 10A w godzinach od 8.00 - 14.00

Druk wniosku o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie przedszkola.

UWAGA!!!

07.04.2020

W zakładce REKRUTACJA została  Państwu podana

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH 

do Gminnego Przedszkola w Wyrach.

*************

01.04.2020

INFORMACJA O REKRUTACJI 

do Gminnego Przedszkola w Wyrach
na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice 

Informujemy, że wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Wyrach 

ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA.

Szczegółowe listy dzieci zakwalifikowanych w INFORMACJE - zakładka REKRUTACJA  

Przypominamy, że w dniach 1 – 3 kwietnia 2020 rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


 

Jednocześnie informujemy, że 7 kwietnia 2020r. zostanie podana Państwu informacja o LIŚCIE DZIECI PRZYJĘTYCH do naszego przedszkola.

  

*************************

 

INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli, listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu zgodnie z przepisem art. 158
ust. 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

 listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości

1 kwietnia 2020 zgodnie z harmonogramem podanym w REGULAMINIE REKRUTACJI DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

na naszej stronie internetowej w zakładce "REKRUTACJA"

 


1 KWIETNIA 2020 można będzie się kontaktować z sekretariatem GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH  pod numerem

tel: 32 77 82 440

lub 530 708 037

w godzinach od 8.00 do 15.30.


W dniach 1 – 3 kwietnia 2020 rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W związku aktualną sytuacją POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA prosimy składać za pośrednictwem e-maila na adres przedszkola 

przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com

w następującej formie:

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Wyrach

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna ......................................................................... (imię i nazwisko dziecka) do Gminnego Przedszkola w Wyrach na rok szkolny  2020/2021.

…...........................................

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

********

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, informujemy, że do 13 marca przedszkole jest otwarte w normalnych godzinach pracy tj. 6.30 - 16.30. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 przebiega bez zmian. Termin składania wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola upływa 13 marca 2020r.

 

zostanie przeprowadzona w dniach 2 -13 marca 2020.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci z rocznika 2014, 2015, 2016 aktualnie uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wyrach składamy w sekretariacie przedszkola w dniach 17.02 - 21.02.2020

Druki deklaracji i wniosków o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie obu budynków przedszkoli.

Deklarację o kontynuowaniu można składać w sekretariacie obu budynków ( Wyry ul. Puszkina 10A  oraz ul. Główna 107).


Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie ( 02.03 - 13.03.2020) WYŁACZNIE w sekretariacie NOWEGO PRZEDSZKOLA - Wyry, ul. Puszkina 10A 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY 2020 w Gminnym Przedszkolu w Wyrach  będzie w miesiącu lipcu. Wszelkie informacje dotyczące zapisów i organizacji dyżuru wakacyjnego zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.