slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

witamy
AKTUALNOŚCI
DZIEŃ GÓRNIKA

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich

Górników z okazji Barbórki.

Życzymy Wam bezpiecznej i spokojnej pracy.

Niech Święta Barbara zawsze otacza Was i Wasze rodziny swoją opieką.

 

                                                            Dyrektor, pracownicy, przedszkolaki

Gminnego Przedszkola w Wyrach.


UWAGA KOMUNIKAT !!! - AKTUALIZACJA 26.11.2020

Dnia 26.11.2020r. otrzymałam informację o kolejnym potwierdzonym przypadku zachorowania na Covid – 19 u drugiego pracownika niepedagogicznego pracującego w budynku „starego przedszkola” przy ul. Głównej 107.

Wyczulam Państwa na przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i zaleceń zawartych w Procedurach bezpieczeństwa Gminnego Przedszkola w Wyrach, z którymi zostali Państwo zapoznani. Przypominam o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki.


Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach


UWAGA AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 24.10 2020
24.10.2020
Szanowni Państwo!

Dnia 24.10.2020 otrzymałam informację o kolejnym potwierdzonym przypadku zachorowania na Covid-19 u pracownika pedagogicznego Gminnego Przedszkola w Wyrach ul. Główna 107 ( na dzień dzisiejszy tj. 24.10.2020 - 2 pracowników pedagogicznych ma dodatni wynik )

W związku z faktem, że w dniach 16.10 – 23.10.2020 grupy uczęszczające do przedszkola przy ul. Głównej 107 realizowały naukę w trybie zdalnym decyzją PSSE w Tychach nikt nie zostaje objęty kwarantanną.

 

Tym samym informuję, że decyzją PSSE w Tychach przedszkole przy ulicy Głównej 107 wznawia swoją działalność od dnia 26 października 2020.

 

Wyczulam Państwa na przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i zaleceń zawartych w Procedurze Bezpieczeństwa Gminnego Przedszkola w Wyrach z którą zostali Państwo zapoznani. Apeluję o rozsądek, zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa na terenie placówki.

Przypominam, że do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.

Rodziny na które została nałożona kwarantanna NIE PRZYPROWADZAJĄ swoich dzieci do przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

Karolina Mudyn

 
Zawieszenie zajęć w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107

Do Gminnego Przedszkola w Wyrach 15 października 2020 wpłynęła informacja o stwierdzeniu pozytywnego wyniku na Covid – 19 u dwóch pracowników niepedagogicznych przedszkola pracujących w budynku „starego przedszkola” przy ul. Głównej 107.

Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach, od dnia 16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. dzieci trzech grup przedszkolnych w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107 będą realizować naukę w trybie zdalnym. 

Dyrektor Gminnego Przedszkola nie otrzymała zgody na zawieszenie zajęć w grupach przedszkolnych w budynku przy ul. Puszkina 10 A, które działają wg dotychczasowych zasad. 


PILNY KOMUNIKAT!!!

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach u jednego z pracowników niepedagogicznych stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W chwili obecnej służby PSSE w Tychach nie wyrażają zgody na zamknięcie placówki oraz przejście na zdalny tryb nauki. W związku z brakiem możliwości zamknięcia przedszkola bez pozytywnej zgody służb epidemiologicznych, Wójt oraz Dyrektor nie mają możliwości samodzielnego podjęcia decyzji o zamknięciu placówki. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola prosimy rodziców, jeżeli mają taką możliwość, o pozostawienie dzieci od jutra, tj. 14 października br.  w domu. Jeżeli rodzice nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z wychowawcą grupy i przekazanie informacji, że niezbędne jest zapewnienie dla dziecka opieki przedszkolnej. Informacja ta ułatwi organizację pracy i opieki nad dziećmi w kolejnych dniach.

 

 


PRZEDSZKOLAKI PIOTRUSIOWI 


Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom, babciom i dziadkom
oraz wszystkim, którzy okazali pomoc Piotrusiowi
i zaangażowali się w przedszkolną zbiórkę pieniędzy.
W sumie zebraliśmy niemal 4000 złotych.

Każda wrzucona do skarbonki złotówka to Wasz wielki
dar serca, ogromna pomoc i duże wsparcie, którym
otoczyliście w chorobie Piotrusia i jego rodziców.
Głęboko wierzymy, że przyczynią się one do szybkiego
i całkowitego wyleczenia naszego dzielnego bohatera.

  Dyrektor oraz wszyscy pracownicy
Gminnego Przedszkola w Wyrach

 


SZANOWNI RODZICE


1 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKI Z GRUP: 

3 - LATKI RYBKI, 3 -LATKI ŻABKI, 4 - LATKI DELFINKI,

4 - LATKI SMERFY, 5 - LATKI SKRZATY

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH UL. PUSZKINA 10A


5-6 - LATKI TYGRYSKI, 5/6 - LATKI BIEDRONKI, 6 - LATKI PSZCZÓŁKI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH UL. GŁÓWNA 107

 

 

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

 

 • * do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe,
 • * dzieci przyprowadzane/ odprowadzane są przez osoby zdrowe,
 • * jeżeli w domu osoba przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola!
 • W szatni w przedszkolu ul. PUSZKINA 10A może przebywać maksymalnie 6 rodziców/ opiekunów z dzieckiem
 • ul. GŁÓWNA 107 może przebywać maksymalnie 4 rodziców/opiekunów z dzieckiem

 • Należy rygorystycznie przestrzegać poniższych zasad:
  1)   1 rodzic/ opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica/ opiekuna z dzieckiem/dziećmi 2m,
  2) obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  3) obowiązkowe maseczki !,
  4) dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, książeczek.

  Nauczycielki na zebraniach grupowych rozdają Państwu do podpisania niezbędne zgody, oświadczenia, dokumenty a także szczegółowo omówią funkcjonowanie przedszkola oraz danej grupy w roku szkolnym 2020/2021.

 
 
 

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

REKRUTACJA

rekrutacja

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy na zebrania grupowe  wg. poniższego harmonogramu:

Gminne Przedszkole w Wyrach ul. Puszkina 10A

GRUPA ŻABKI 31.08.2020 GODZINA 17.00

GRUPA RYBKI 31.08. 2020 GODZINA 17.30 

GRUPA DELFINKI 01.09.2020 - GODZINA 17.00 

GRUPA SMERFY 01.09.2020 - GODZINA 17.30 

GRUPA SKRZATY 02.09.2020 - GODZINA 17.00  

Gminne Przedszkole w Wyrach ul. Główna 107

GRUPA PSZCZÓŁKI 01.09.2020 GODZINA 17.00 

GRUPA BIEDRONKI 02.09.2020 - GODZINA 17.00 

GRUPA TYGRYSKI 02.09.2020 - GODZINA 17.30

W związku z sytuacją pandemiczną, zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym według następujących zasad:

- na zebranie przychodzi tylko jeden Rodzic,

- na zebranie rodzic nie przyprowadza dziecka,

- Rodzic jest zaopatrzony w maseczkę, a przy wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce,

- Rodzic zachowuje wymagany dystans do innych osób,

- Rodzic przynosi ze sobą długopis.Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach