slide 1

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

witamy
KALENDARIUM 
DRODZY RODZICE

Z dniem 25 maja 2020 roku wznawiamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice złożyli wnioski i uzyskali potwierdzenie Dyrektora.

Uruchomienie działalności Gminnego Przedszkola w Wyrach jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS, uwzględniając powierzchnię i możliwości kadrowe przedszkole dysponuje max 65 miejscami dla dzieci.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani do zapoznania się z następującymi procedurami ( zakładka NAJNOWSZE):

*procedura bezpieczeństwa

*procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakarzenia koronawirusem

*Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii

Wypełniony wniosek zeskanowany lub podpisany w formie pliku WORD można przesłać na adres przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com lub dostarczyć osobiście do przedszkola codziennie w godz. 9.00 – 13.00 do dnia 20 maja włącznie.

W razie rezygnacji z zadeklarowanej wcześniej potrzeby opieki prosimy o informację zwrotną na powyższy adres @ przedszkola.

Bardzo prosimy Rodziców o przygotowanie dzieci do nowej sytuacji, poinformowanie o zasadach obowiązujących w przedszkolu:

 • ·         będą obowiązywały grupy mieszane -  dzieci z różnych grup, zróżnicowane wiekowo, (grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu),
 • ·         inna sala,
 • ·         wychowawcy i opiekunowie z innych grup
 • ·         Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, brak możliwości przytulania do opiekunów, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • z sal usunięto przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, puzzle, gry i układanki, większość klocków, książeczki, lalki typu bobas, wózki dla lalek, drobne zabawki itp.).
 • plac zabaw z uwagi na brak możliwości codziennej dezynfekcji sprzętów został wyłączony z użytku
 • nie będziemy wychodzić na spacery

Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola:

Przyprowadzanie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka na podejście wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Dziecku jest badana temperatura.
 4. Jeżeli temperatura dziecka nie przekracza 36,6° C pracownik pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się i odprowadza je do sali.
 5. Rodzic wychodzi.
 6. Po wejściu do sali  dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce.

Odbieranie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka, aż  wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali i pomoże dziecku sprawnie ubrać się.
 3. Rodzic odbiera dziecko i wychodzi z przedszkola.

Z związku z tym, iż wznowione  zajęcia mają charakter  opiekuńczy, w dalszym ciągu będzie kontynuowane kształcenie na odległość - praca zdalna nauczycieli. W związku z tym bardzo prosimy, w miarę możliwości,  o wykonywanie z dziećmi zadań umieszczanych na stronie internetowej (w zakładkach grupowych) i przesyłanych mailowo przez nauczycieli.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość, wszyscy wspólnie musimy zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci i swoje.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 w sprawie określania dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałaniu COVID - 19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do dnia 14 czerwca 2020r.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

Karolina Mudyn

 ***********************


Do 24 maja Gminne Przedszkole w Wyrach jest zamknięte.     
W ważnych sprawach można się kontaktować: adres email: przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com     nr telefonu - 530 708 037 
Dyżur sekretariatu przedszkola: 27, 28, 29 kwietnia, 05, 07, 12, 14, 19, 21 maja godz. 9.00 - 12.00    tel: 32 77 82 440
******************
Otwarcie przedszkola wiąże się z dostosowaniem do rygorystycznych wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W podejmowanych przez nas działaniach chcemy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo dla dzieci oraz rodziców, a także dla pracowników przedszkola. W tym celu niezbędne jest zakupienie środków ochrony osobistej dla pracowników i dzieci (płynów dezynfekujących, maseczek, termometrów, itp.). Dużym wyzwaniem jest także przeorganizowanie pracy przedszkola, aby dostosować jego strukturę do wytycznych reżimu sanitarnego.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w przedszkolu uruchomienie jego pełnego funkcjonowania możliwe jest dopiero od dnia 25 maja 2020 r. jeśli bieżąca sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.
Do tego dnia zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli tak jak dotychczas w formie zdalnej.

Proszę Państwa o przekazanie informacji dotyczącej potrzeby zapewnienia dziecku opieki w przedszkolu zgodnie z poniższą treścią, do dnia 6 maja br do godziny 12.00 drogą mailową wychowawczyniom grupy. Nieprzekazanie informacji traktowane będzie jako brak potrzeby zapewnienia miejsca dla dziecka od dnia częściowego otwarcia przedszkola.

Bardzo proszę o podanie faktycznej potrzeby zapewnienia miejsca, ponieważ na ich podstawie podejmowane będą działania zmierzające do zapewnienia dla dzieci miejsca zgodnie z obecnymi wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Zapytanie

 1. 1.      Czy jesteście Państwo zainteresowani opieką przedszkolną od 25 maja 2020 r.
  z zachowaniem reżimu sanitarnego?*
 • ·         Tak
 • ·         Nie
 1. 2.      Jeśli tak, proszę podać planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od…………………do………………

Potrzeba skorzystania z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole od 25  maja br. mojemu dziecku …………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) wynika z obowiązku wykonywania przez obojga rodziców pracy zawodowej.

 

Wyry, ……………………

(podpis rodziców)

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie określania dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałaniu COVID – 19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do dnia 24 maja 2020 r.

 

*właściwe podkreślić

***************
GMINNE PRZEDSZKOLA OD 6 MAJA NADAL ZAMKNIĘTE!
W związku z zapowiadanym przez rząd otwarciem żłobków i przedszkoli, informujemy, że w Gminie Wyry od 6 maja gminne przedszkola nadal będą zamknięte.
Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową naszego przedszkola, gdzie w przyszłym tygodniu poinformujemy Państwa o dalszych działaniach i decyzjach, które podejmie nasza gmina. 
Z wyrazami szacunku,
       Karolina Mudyn        
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach
************************
DRODZY RODZICE
Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do         24 maja br.  
 *** KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE ***

Życzymy, aby te Święta Wielkanocne były pełne nadziei

i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały

przyniesie
wiosenne kwiaty zdrowia, miłości,

spokoju i szczęścia.

Wesołego Alleluja!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Gminnego Przedszkola w Wyrach.
**************
 

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 10 kwietnia 2020r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Do dnia 10 kwietnia 2020r. zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Wyrach zostają całkowicie ZAWIESZONE. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25 marca 2020r. będzie realizowane KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ.

DRODZY RODZICE!
Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej zakładka "najnowsze", zakładek grupowych, na których regularnie będą pojawiały się propozycje zabaw i ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.
 Życzymy dużo zdrowia!
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, pracownicy Gminnego Przedszkola w Wyrach.

WAŻNE!!!

W DNIACH 16.03. – 25.03.2020 ( WŁĄCZNIE)

GMINNE PRZEDSZKOLE W WYRACH

ZAMKNIĘTE!

Kontakt z przedszkolem poprzez skrzynkę pocztową: przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

 Karolina Mudyn

 
 

KADRA

kadra

W Gminnym  Przedszkolu w Wyrach nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i odpowiedzialna kadra  dbająca o bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, aby każdy przedszkolak czuł się jak w domu.

Nasz zespół to grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Zróżnicowanie wiekowe kadry to doświadczenie i świeże spojrzenia na edukację. Zajęcia przez nas prowadzone są ciekawe, inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań i wyzwalające w nich ciekawość świata.

W swojej pracy, wykorzystujemy nowatorskie formy i metody, w zakresie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

REKRUTACJA

rekrutacja

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Terminy postępowania uzupełniającego: 01.06.2020 - 05.06.2020r.

Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie 01.06.2020 - 05.06.2020r. WYŁACZNIE w sekretariacie NOWEGO PRZEDSZKOLA - Wyry, ul. Puszkina 10A w godzinach od 8.00 - 14.00

Druk wniosku o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie przedszkola.

UWAGA!!!

07.04.2020

W zakładce REKRUTACJA została  Państwu podana

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH 

do Gminnego Przedszkola w Wyrach.

*************

01.04.2020

INFORMACJA O REKRUTACJI 

do Gminnego Przedszkola w Wyrach
na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice 

Informujemy, że wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Wyrach 

ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA.

Szczegółowe listy dzieci zakwalifikowanych w INFORMACJE - zakładka REKRUTACJA  

Przypominamy, że w dniach 1 – 3 kwietnia 2020 rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.


 

Jednocześnie informujemy, że 7 kwietnia 2020r. zostanie podana Państwu informacja o LIŚCIE DZIECI PRZYJĘTYCH do naszego przedszkola.

  

*************************

 

INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do gminnych przedszkoli oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Z uwagi na zamknięcie szkół i przedszkoli, listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu zgodnie z przepisem art. 158
ust. 1 – 4 ustawy Prawo oświatowe.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 11b. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

 listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości

1 kwietnia 2020 zgodnie z harmonogramem podanym w REGULAMINIE REKRUTACJI DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

na naszej stronie internetowej w zakładce "REKRUTACJA"

 


1 KWIETNIA 2020 można będzie się kontaktować z sekretariatem GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH  pod numerem

tel: 32 77 82 440

lub 530 708 037

w godzinach od 8.00 do 15.30.


W dniach 1 – 3 kwietnia 2020 rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia przyjęcia dziecka do przedszkola  do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W związku aktualną sytuacją POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA prosimy składać za pośrednictwem e-maila na adres przedszkola 

przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com

w następującej formie:

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Gminnego Przedszkola w Wyrach

 

Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna ......................................................................... (imię i nazwisko dziecka) do Gminnego Przedszkola w Wyrach na rok szkolny  2020/2021.

…...........................................

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

********

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych, informujemy, że do 13 marca przedszkole jest otwarte w normalnych godzinach pracy tj. 6.30 - 16.30. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 przebiega bez zmian. Termin składania wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola upływa 13 marca 2020r.

 

zostanie przeprowadzona w dniach 2 -13 marca 2020.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci z rocznika 2014, 2015, 2016 aktualnie uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wyrach składamy w sekretariacie przedszkola w dniach 17.02 - 21.02.2020

Druki deklaracji i wniosków o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie obu budynków przedszkoli.

Deklarację o kontynuowaniu można składać w sekretariacie obu budynków ( Wyry ul. Puszkina 10A  oraz ul. Główna 107).


Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie ( 02.03 - 13.03.2020) WYŁACZNIE w sekretariacie NOWEGO PRZEDSZKOLA - Wyry, ul. Puszkina 10A 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY 2020 w Gminnym Przedszkolu w Wyrach  będzie w miesiącu lipcu. Wszelkie informacje dotyczące zapisów i organizacji dyżuru wakacyjnego zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.