slide 5

Grupa RYBKI

 

 Grupa dzieci 6 letnich


"RYBKI"

 

 

 

Wychowawczynie grupy:      mgr Urszula Klęczek

                                                 mgr Justyna Ratka

                                               

Godziny pracy oddziału:       7:30 - 16:30


                                        

GODZINY PRACY ODDZIAŁU
 

mgr Urszula Klęczek

Poniedziałek:    7:30 - 12:00

Wtorek:             7:30 - 11:30

Środa:              12:00 - 16:30

Czwartek:            7:30 - 12:00

Piątek:              11:30 - 16:30


mgr Justyna Ratka

Poniedziałek:  12:00 - 16:30

Wtorek:           11:30 - 16:30

Środa:               7:30 - 12:00

Czwartek:         12:00 - 16:30

Piątek:               7:30 - 11:30


Język angielski: 

mgr Maria Tyman

Wtorek:      10:30 - 11:30

Czwartek:    8:00 -  9:00


Religia:

mgr Paweł Sontag

Wtorek:      8:00 - 8:30

Czwartek: 13:00 - 13:30


Godziny dostępności:

mgr Justyna Ratka                                

Czwartek:   11:30 -12:00, 13:00 - 13:30               

 

                                    

mgr Urszula Klęczek

Wtorek:    8:00-8:30, 11:30-12:00

                   e-mail do wychowawczyń grupy:

mgr Justyna Ratka - wychowawca.jr@przedszkolewyry.com

mgr Urszula Klęczek - wychowawca.uk@przedszkolewyry.com


******Rok szkolny 2023/2024
 

Zaproszenie 


Zapraszamy rodziców dzieci z grupy Rybki 26 czerwca o godzinie 10:45 na zajęcia otwarte.


Wychowawczynie

 

 

 

                                                           KONKURS PLASTYCZNY

 

Dzieciaki!  UWAGA KONKURS

 

Niedawno mieliśmy okazję wspólnie świętować Dzień Rodziny, każdy z nas uczcił Dzień Matki, niedawno sami mieliście swoje święto, a wielkimi krokami zbliżą się Dzień Ojca.

Bardzo byśmy chcieli, abyście się podzielili z nami w formie plastycznej, tym jak spędzacie czas z najbliższymi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM

,,Jak spędzam czas z moją rodziną’’

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Cele konkursu:

- promowanie rodziny i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,

- pogłębianie świadomości dzieci  na temat wartości i roli rodziny w życiu

człowieka,

- kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych,

- rozwijanie zainteresowań dzieci różnymi technikami plastycznymi,

- zainteresowanie dzieci doskonaleniem własnych umiejętności,

- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną  poprzez wspólne wykonanie pracy.

 

2. Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Wyrach, ul. Puszkina 10a, 43-175 Wyry

Koordynator konkursu: mgr Natalia Wójciga

 

3. Założenia organizacyjne konkursu:

- konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii wiekowej 3-6 lat

- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace zgłoszone do konkursu

będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu

- prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. kredki, pastele suche lub

olejne, akwarele, wyklejanki, kolaż, techniki mieszane), forma płaska, na kartce

papieru w formacie A4

- prace przekazane do udziału w konkursie muszą być pracami własnymi dzieci,

wykonanymi samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz niezgłoszonymi

do innych, wcześniej przeprowadzanych konkursów.

-do pracy plastycznej powinna być dołączona metryczka, zawierająca następujące

informacje: nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka oraz nazwa grupy przedszkolnej

- termin dostarczania prac konkursowych: od 04 do 21 czerwca 2024r (prace można    zostawiać wychowawczyniom grup)

- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2024r.

- lista laureatów zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń GP w Wyrach

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni w

późniejszym terminie.

 

Zachęcamy do udziału!

 

****