slide 4

Ramowy rozkład dnia


W godzinach 6.30 – 9.00:

 • - schodzenie się dzieci,
 • - zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 • - prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
 • - zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
 • - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • - przygotowanie do śniadania.

W godzinach 9.00 – 12.00:

 • - śniadanie,
 • - zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 • - zajęcia grupowe inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej
 • - prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym,
 • - zabawy ruchowe z prawidłami,
 • - spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 • - zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • - przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

W godzinach 12.00 – 14.00:

 • - obiad,
 • - opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 • - zabawy uspokajające i relaksujące,
 • - spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 • - zajęcia dodatkowe,
 • - przygotowanie do podwieczorku

W godzinach 14.00 – 16.30:

 • - podwieczorek,
 • - prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 • - gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 • - zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.