slide 2

Grupa TYGRYSKI

 

 

 

 

Grupa dzieci 5/6 letnich


"TYGRYSKI" 


Wychowawca:        mgr Lucyna Kret

                                mgr Katarzyna Sikora

                     


E-maile do wychowawcy:

Lucyna Kret - wychowawca.lk@przedszkolewyry.com

Katarzyna Sikora- wychowawca.ks@przedszkolewyry.com

 

Godziny pracy oddziału: 6:30- 15:30

             środa, czwartek: 6:30-16:00

 

                           mgr Katarzyna Sikora                    mgr Lucyna Kret

poniedziałek                   6:30-9:30                                             9:30-15:30

wtorek:                             6:30-9:30                                             9:30-15:30

środa:                                6:30-12:00                                          12:00-16:00

czwartek:                          11:00-16:00                                         6:30-11:00

piątek:                               11:30-15:30                                         6:30-11:30

 


RELIGIA: mgr Anna Mazur

środa i czwartek: 8:00-8:30

 

 

WITAMY W ROKU SZKOLNYM

2020/2021

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

  

DYŻUR WAKACYJNY

 
Dyżur wakacyjny prowadzi: 
w lipcu Gminne Przedszkole w Gostyni 
– w przedszkolu przy ul. Pszczyńskiej 366a.
w sierpniu Gminne Przedszkole w Wyrach 
– w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a.
Zapisy na dyżury wakacyjne trwać będą w przedszkolach 
od 24 maja do 09 czerwca 2021.

Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny, 
są zobowiązani do dostarczenia do danego przedszkola
wypełnionej „Karty informacyjnej o dziecku”
do dnia 09 czerwca.

Karty pobrać można w sekretariatach przedszkoli
lub ze stron internetowych

(karta stanowi zał. nr 1 do Regulaminu).