slide 1

Grupa ŻABKI

 

 

Grupa "Żabki"


4-latki 

 

 

Wychowawca grupy: mgr Justyna Olesz

Pomoc nauczyciela: p. Renata Golda

Adres e-mail do wychowawcy mgr Justyny Olesz: wychowawca.jo@przedszkolewyry.com

mgr Agnieszka Wybrańczyk: wychowawca.aw@przedszkolewyry.com


Język angielski: mgr Beata Zasucha


Godziny pracy oddziału:


mgr Justyna Olesz

Poniedziałek: 8:00 - 11:00

Wtorek: 8:00 - 11:00

Środa: 11:30 - 15:30

Czwartek: 8:00 - 15:30

Piątek: 8:00 - 15:30


mgr Agnieszka Wybrańczyk

Poniedziałek: 11:00 - 15:30

Wtorek: 11:00 - 15:30

Środa: 8:00 - 11:30

Czwartek: -------

Piątek: -------


Język angielski : środa 9:30-10:00 Rok szkolny 2021/2022 

 ***

 

 

Konkurs fotograficzny

 

,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’

 

Wiosna zagościła w Wyrach na dobre, dlatego zachęcamy wszystkie przedszkolaki do zatrzymania jej piękna na zdjęciu :-)

 

Regulamin konkursu:

 

Główne założenia konkursu:

 

 1. Organizator konkursu

  Gminne Przedszkole w Wyrach

  Ul. Puszkina 10a

  43-175 Wyry

  Koordynatorzy konkursu: Natalia Wójciga,  Agnieszka Wybrańczyk

   

 2. Konkurs rozpoczyna się  11 maja 2022r.  i trwać będzie do 25 maja 2022r.

 3. Temat pracy konkursowej to ,,Wyry wiosną w obiektywie przedszkolaka’’

 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich przedszkolaków GP w Wyrach

 5. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w holu obu przedszkoli oraz na stronie internetowej naszego przedszkola.

   

 

Cele konkursu:

 

 1. Budzenie zainteresowania pięknem przyrody oraz swoim regionem

 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i przyrodniczej

 3. Rozpowszechnianie idei fotografii, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu

   

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Przystąpienie do konkursu polega na terminowym zgłoszeniu pracy konkursowej wraz z metryczką do koordynatorów (w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a, natomiast w przedszkolu przy ul. Głównej 107 do wychowawców grup)

 2. Każdy przedszkolak może zgłosić tylko jedną fotografię/pracę konkursową

 3. Fotografia powinna mieć format nie mniejszy niż 15/21

 

Metryczka musi zawierać imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę grupy oraz wiek.

 1. Fotografia zgłoszona do konkursu powinna być wykonana przez dziecko

 2. Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy oraz sylwetek osób

 3. Pracę należy złożyć najpóźniej do dnia 25 maja 2022r.

 4. Kryteria oceny prac:

  - treść fotografii- wybór tematu oraz sposobu jego ujęcia

  - oryginalność i pomysłowość wykonanego zdjęcia

  - wrażenia artystyczne

  - jakość techniczna wykonanej fotografii

   

 

Ocena prac i nagrody:

 

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora konkursu

 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac I, II oraz III miejsca, decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 1 czerwca 2022r. Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu

 4. Prace niespełniające wymogów konkursu, nie będą brały w nim udziału

   

 

Uwagi końcowe:

 

 1. Uczestnik konkursu, biorąc w nim udział potwierdza zapoznanie się z jego regulaminem

 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej Gminnego Przedszkola w Wyrach


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE,

WYCHOWAWCZYNIE :-) 

 

***


Bardzo proszę, aby pamiętać iż dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8:45