slide 6

Dyżur wakacyjny - lipiec i sierpień 2017 - ogłosznie.

Ogłoszenie o dyżurze wakacyjnym

Sierpień 2017

 

  1. Dyżur w Wyrach, prowadzony będzie w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a.
  2. Funkcjonować będą 4 oddziały.
  3. Umowy podpisywane będą w terminach od 5 do 9 czerwca,  druki pobrać będzie można w sekretariacie w godz. od 7.00 do 15.30, w piątek do 14.30, w czwartek do 16.30. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola przy ul. Dąbrowszczaków 107, druki będą mogli pobrać tamże. W w/w terminie należy zwrócić do przedszkola 2 wypełnione egzemplarze.
  4.  Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur w Gostyni, będą mogli druki umów pobrać „u nas” i wypełnione dostarczyć do przedszkola w Gostyni.
  5. Szczegóły związane z organizacją dyżuru zostaną podane na stronie internetowej w późniejszym czasie.

Poniżej podajemy informację dotyczącą dyżuru organizowanego przez Gminne Przedszkole w Gostyni, w miesiącu lipcu.

Dyrektor mgr Marcjanna Chmel

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego, organizowanego w ZS w Gostyni

w m-cu lipcu, przez Gminne Przedszkole w Gostyni.

 

  1. Terminy podpisywania umów „wakacyjnych”: od 5 do 9 czerwca, w godz. od 8.00 do 16.00, w środę i czwartek do 16.30, w pokoju administracyjnym Gminnego Przedszkola w Gostyni.
  2. W ZS w Gostyni zostaną utworzone III oddziały.
  3. W budynku szkoły, będziemy korzystać z pomieszczeń kuchni, świetlicy i 2 sal lekcyjnych. Sale zostaną wyposażone w stoliki, krzesełka, dywan, pomoce i zabawki z przedszkola.
  4. 29 czerwca, w czwartek, w godz. od 15.00 do 16.30, można odwiedzić szkołę i zapoznać się z warunkami organizacji dyżuru.
  5. 5.   W szkole nie korzystamy z pomieszczeń sekretariatu. Tel. do kontaktu z pracownikiem przedszkola dyżurującym w szkole: 518 985 748.

W sekretariacie Gminnego Przedszkola w Wyrach, przy ul. Puszkina 10a, rodzice dzieci zapisanych na dyżur z Przedszkoli w Wyrach, mogą pobierać druki umów. 

               

                                               Dyr. Gminnego Przedszkola w Gostyni - mgr Grażyna Olearczyk