slide 6

PODZIĘKOWANIE DLA RADY RODZICÓW!!!


Serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Rady Rodziców przy Gminnym Przedszkolu w Wyrach za współpracę i zaangażowanie na rzecz naszych wychowanków w roku szkolnym 2022/2023.

DZIĘKUJEMY!!!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

Gminnego Przedszkola w Wyrach