slide 6

ZEBRANIA Z RODZICAMI PODSUMOWUJĄCE PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Drodzy Rodzice

   

Serdecznie zapraszamy Państwa

na zebrania, które odbędą się

we wtorek 19 marca o godz.17:00 NOWE PRZEDSZKOLE, 

w środę 20 marca o godz.17:00 STARE PRZEDSZKOLE.

Podczas zebrania omówione zostaną

wyniki obserwacji śródrocznej,

zorganizowane w pierwszym

półroczu inicjatywy i uroczystości

oraz poruszone będą bieżące

sprawy grupowe.

Bardzo prosimy o obecność.

 

Dyrektor

wraz z wychowawczyniami