slide 1

bezpłatna komunikacja dla dzieci

Poniżej przekazujemy informacje otrzymane z Urzędu Gminy nt. bezpłatnej komunikacji dla dzieci do lat 16 - tu.

 

Na stronie Urzędu Gminy zamieszczono informację o zmianach w komunikacji od 1 stycznia 2018

https://wyry.pl/aktualnosci/metropolia-wspolne-bilety-i-wieksza-elastycznosc-podrozowania/

Warto korzystać ze strony www.metropoliajedziemy.pl gdzie są umieszczone m.in.: pytania i odpowiedzi  

 

Jeśli chodzi o młodzież do lat 16, która będzie bezpłatnie podróżowała po Metropolii, to: 

- do końca marca będzie możliwa podróż na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

- do końca marca młodzież ma sobie wyrobić kartę ŚKUP – Śląska Kata Usług Publicznych, na którą zostanie załadowana ulga,

- składanie wniosków i spersonalizowanej karty (imiennej) tylko w wybranych punktach,  

- MZK wyszedł z propozycją, aby wnioski składać na lekcjach informatyki na podstawie elektronicznych tokenów. Ale sam odbiór musi nastąpić w punktach odbioru. Odbiór może odbywać się przez pełnomocnika. W przypadku młodzieży powyżej 13 roku pełnomocnictwo może zostać podpisane przez ucznia, zaś do 13 roku tylko przez opiekuna prawnego.