slide 4

Organizacja dyżuru wakacyjnego - lipiec sierpień

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego, organizowanego w Szkole Podstawowej w Gostyni, przy ul. Rybnickiej 141

w m-cu lipcu, przez Gminne Przedszkole w Gostyni.

 

 

1.W Szkole Podstawowej w Gostyni,  zostaną utworzone III oddziały.

2.Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30.

3.W budynku szkoły, będziemy korzystać z pomieszczeń kuchni, świetlicy, małej Sali ruchowej i 2 sal lekcyjnych. Sale zostaną wyposażone w stoliki, krzesełka, dywan, pomoce i zabawki z przedszkola.

4.W szkole nie korzystamy z pomieszczeń sekretariatu. Tel. do kontaktu z pracownikiem przedszkola dyżurującym w szkole: 518 985 754.

 

Informacja nt dyżuru w Gminnym Przedszkolu w Wyrach

w sierpniu.

 

  1. Dyżur sierpniowy organizowany będzie w budynku przy ul. Głównej 107 w tzw. „starym” przedszkolu.
  2. Przedszkole czynne będzie od godz. 6.30 do 16.30.
  3. Utworzone będą 3 oddziały.

 

Jednocześnie prosimy aby w razie rezygnacji z dyżuru poinformować sekretariat przedszkola.