slide 2

FERIE ZIMOWE - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

SZANOWNI PAŃSTWO


Informujemy,  że „dyżur feryjny” będzie realizowany dla zapisanych wcześniej przedszkolaków w budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Głównej 107 („stare” przedszkole).

Listy z podziałem na grupy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Każde dziecko na czas dyżuru będzie miało w szatni opisaną swoją półeczkę.

Przypominamy , aby zabrać na dyżur obuwie zmienne.

Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu na czas dyżuru będzie wyglądać następująco:

- przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „starego” przedszkola odbijają kartę na czytniku tak jak zwykle,

- przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „nowego” przedszkola – obecność będzie odnotowana przez panie nauczycielki po wejściu dziecka do sali.

 W razie dłużej nieobecności dziecka zapisanego na dyżur, prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.