slide 6

FERIE ZIMOWE 2020

INFORMACJA – FERIE ZIMOWE 2020

Informujemy,  że „dyżur feryjny” będzie realizowany dla zapisanych wcześniej przedszkolaków w budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Puszkina 10 A („nowe” przedszkole) w dniach 13.01.2020 – 24.01.2020r.

Listy z podziałem na grupy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Szatnia dla przedszkolaków z „nowego” przedszkola obowiązuje bez zmian ( swoje półeczki), natomiast dla dzieci z grup Biedronki, Pszczółki, Motylki zapisanych na dyżur będą opisane miejsca w szatni na obuwie zmienne i kurteczki.

Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu na czas dyżuru będzie wyglądać następująco:

  • przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „nowego” przedszkola odbijają kartę na czytniku tak jak zwykle,
  • przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „starego” przedszkola – obecność będzie odnotowana przez panie nauczycielki po wejściu dziecka do sali.

W razie dłużej nieobecności dziecka zapisanego na dyżur, prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.