slide 1

WAŻNE!!! WZNOWIENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH - INFORMACJA

Drodzy Rodzice,

Z dniem 25 maja 2020 roku wznawiamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice złożyli wnioski i uzyskali potwierdzenie Dyrektora.

Uruchomienie działalności Gminnego Przedszkola w Wyrach jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS, uwzględniając powierzchnię i możliwości kadrowe przedszkole dysponuje max 65 miejscami dla dzieci.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani do zapoznania się z następującymi procedurami:

* procedura bezpieczeństwa

* procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

* wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii

Wypełniony wniosek zeskanowany lub podpisany w formie pliku WORD można przesłać na adres przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com lub dostarczyć osobiście do przedszkola codziennie w godz. 9.00 – 13.00 do dnia 20 maja włącznie.

W razie rezygnacji z zadeklarowanej wcześniej potrzeby opieki prosimy o informację zwrotną na powyższy adres @ przedszkola.

Bardzo prosimy Rodziców o przygotowanie dzieci do nowej sytuacji, poinformowanie o zasadach obowiązujących w przedszkolu:

 • ·         będą obowiązywały grupy mieszane -  dzieci z różnych grup, zróżnicowane wiekowo, (grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu),
 • ·         inna sala,
 • ·         wychowawcy i opiekunowie z innych grup
 • ·         Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, brak możliwości przytulania do opiekunów, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 • z sal usunięto przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, puzzle, gry i układanki, większość klocków, książeczki, lalki typu bobas, wózki dla lalek, drobne zabawki itp.).
 • plac zabaw z uwagi na brak możliwości codziennej dezynfekcji sprzętów został wyłączony z użytku
 • nie będziemy wychodzić na spacery

 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola:

Przyprowadzanie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka na podejście wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Dziecku jest badana temperatura.
 4. Jeżeli temperatura dziecka nie przekracza 36,6° C pracownik pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się i odprowadza je do sali.
 5. Rodzic wychodzi.
 6. Po wejściu do sali  dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce.

Odbieranie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka, aż  wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali i pomoże dziecku sprawnie ubrać się.
 3. Rodzic odbiera dziecko i wychodzi z przedszkola.

Z związku z tym, iż wznowione  zajęcia mają charakter  opiekuńczy, w dalszym ciągu będzie kontynuowane kształcenie na odległość - praca zdalna nauczycieli. W związku z tym bardzo prosimy, w miarę możliwości,  o wykonywanie z dziećmi zadań umieszczanych na stronie internetowej (w zakładkach grupowych) i przesyłanych mailowo przez nauczycieli.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość, wszyscy wspólnie musimy zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci i swoje.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 w sprawie określania dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałaniu COVID - 19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do dnia 14 czerwca 2020r.

 

 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

Karolina Mudyn