slide 5

DYŻUR WAKACYJNY 2020

W związku z koniecznością podjęcia decyzji o organizacji dyżuru wakacyjnego prosimy o określenie FAKTYCZNEJ potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka w miesiącach lipcu i sierpniu. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest przede wszystkim dla rodziców dzieci  których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. W zależności od ilości chętnych zostanie podjęta decyzja czy nasze przedszkole będzie pracowało dwa miesiące, czy zostanie zorganizowany dyżur (lipiec – Gminne Przedszkole w Wyrach, sierpień – Gminne Przedszkole w Gostyni)

RODZICÓW, KTÓRZY POTRZEBUJĄ ZAPEWNIENIA OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZICKA W CZASIE WAKACJI PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY i wysłanie mailem DO DNIA 05.06.2020r.

Podczas wakacji przedszkola w dalszym ciągu będą funkcjonowały zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Będą tworzone 12-14 osobowe grupy zróżnicowane wiekowo, (grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu)
 • ·         Dzieci będą musiały przestrzegać zasad  higieny, takich jak: nieprzytulanie na powitanie, brak możliwości przytulania do opiekunów, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu
 • z sal będą usunięte przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, puzzle, gry i układanki, większość klocków, książeczki, lalki typu bobas, wózki dla lalek, drobne zabawki itp.).
 • plac zabaw z uwagi na brak możliwości codziennej dezynfekcji sprzętów zostanie wyłączony z użytku, będziemy korzystać tylko z terenów zielonych ogrodu przedszkolnego
 • nie będziemy wychodzić na spacery
 • ·         z uwagi na brak możliwości dezynfekcji i odpowiedniego wietrzenia ogród zimowy (sala zabaw) zostanie wyłączona z użytku

Będą obowiązywały następujące zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola:

Przyprowadzanie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka na podejście wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Dziecku jest badana temperatura.
 4. Jeżeli temperatura dziecka nie przekracza 36,6° C pracownik pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się i odprowadza je do sali.
 5. Rodzic wychodzi.
 6. Po wejściu do sali  dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce

Odbieranie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka, aż  wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali i pomoże dziecku sprawnie ubrać się.
 3. Rodzic odbiera dziecko i wychodzi z przedszkola.

 

Prosimy również o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa” oraz  „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19” (obie procedury dostępne są na stronie internetowej naszego przedszkola)

 

 

                                              Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

                                                                Karolina Mudyn

 

OPIEKA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU - ankieta

 

Jestem  zainteresowana opieką przedszkolną w miesiącach wakacyjnych 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

dla mojego dziecka ………………………………………………….….…………

 

                                (imię i nazwisko dziecka)

  

W miesiącu lipcu

W miesiącu sierpniu

 • Tak

 

w terminie: …………………………………..

 

 • Tak

 

w terminie: ……………………………………

 

 • Nie

 

 • Nie
 
 Planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od …………………….… do ………………………

 

Potrzeba skorzystania z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole w miesiącach wakacyjnych mojemu dziecku  wynika z obowiązku wykonywania przez obojga rodziców pracy zawodowej.

 

 

Wyry, ……………………..........

 

   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)