slide 4

DYŻUR WAKACYJNY - LIPIEC 2020

DYŻUR WAKACYJNY 2020 Gminne Przedszkole w Wyrach

Informujemy, że Gminne Przedszkole w Wyrach będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu dla wcześniej zapisanych dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli do 24 czerwca 2020 Kartę Informacyjną o dziecku wraz z obowiązkowymi zgodami i oświadczeniami. Dyżur odbędzie się w budynku „nowego przedszkola” przy ulicy Puszkina 10A. Podczas dyżuru będą funkcjonowały w obowiązującym reżimie sanitarnym 3  grupy przedszkolne. Listy dzieci z podziałem na grupy będą wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkola. W razie rezygnacji z opieki podczas dyżuru, prosimy o kontakt z przedszkolem.