slide 1

Zawieszenie zajęć w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107

Zawieszenie zajęć w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107

Do Gminnego Przedszkola w Wyrach 15 października 2020 wpłynęła informacja o stwierdzeniu pozytywnego wyniku na Covid – 19 u dwóch pracowników niepedagogicznych przedszkola pracujących w budynku „starego przedszkola” przy ul. Głównej 107.

Po uzyskaniu zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach, od dnia 16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. dzieci trzech grup przedszkolnych w budynku Gminnego Przedszkola w Wyrach przy ul. Głównej 107 będą realizować naukę w trybie zdalnym. 

Dyrektor Gminnego Przedszkola nie otrzymała zgody na zawieszenie zajęć w grupach przedszkolnych w budynku przy ul. Puszkina 10 A, które działają wg dotychczasowych zasad.