slide 5

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

zostanie przeprowadzona w dniach 1 -12 marca 2021.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dzieci z rocznika 2015, 2016, 2017 aktualnie uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wyrach składamy w sekretariacie przedszkola w dniach 22.02 - 26.02.2021

Druki deklaracji i wniosków o przyjęcia kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej:

 www. przedszkolewyry.com

zakładka INFORMACJE - REKRUTACJA ( poniżej Regulaminu Rekrutacji do Gminnych Przedszkoli w Wyrach niezbędne załączniki do pobrania) lub w sekretariacie obu budynków przedszkoli.

Deklarację o kontynuowaniu można składać w sekretariacie obu budynków

( Wyry ul. Puszkina 10A  oraz ul. Główna 107).

Nowe wnioski składamy w określonym regulaminowo terminie

( 01.03 - 12.03.2021) w Gminnym Przedszkoluw Wyrach ul. Puszkina 10A,

w godzinach jego funkcjonowania lub mailowo na adres:

przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com


 

Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach