slide 5

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!! 22.03.2021

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!!

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz trudności  w zapewnieniu opieki nad dziećmi z powodu  braków kadrowych zarówno wśród personelu pedagogicznego, jak i niepedagogicznego (zwolnienia lekarskie, potwierdzone przypadki COVID-19, kwarantanny opieka nad dziećmi) w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym prosimy o nie przyprowadzanie dzieci z objawami choroby a Rodziców, którzy mają taką możliwość o pozostawienie dzieci w domach do 9 kwietnia 2021r. Liczymy na Państwa zrozumienie, a o dalszej sytuacji będziemy na bieżąco informować.

Jednocześnie informuję, że od dnia 23.03.2021w obu budynkach przedszkola zostaną utworzone grupy łączone.

Wyczulam Państwa na przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i zaleceń zawartych w Procedurach Bezpieczeństwa Gminnego Przedszkola w Wyrach, z którymi zostali Państwo zapoznani. Przypominam o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki.

Karolina Mudyn
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach