slide 4

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!!23.03.2021

UWAGA!!! KOMUNIKAT!!! 23.03.2021

Szanowni Rodzice,


Po uzyskaniu w dniu dzisiejszym tj. 23.03.2021 zgody Organu Prowadzącego informuję, że  zajęcia stacjonarne w Gminnym Przedszkolu w Wyrach - oba budynki zostają zawieszone od dnia 24.03.2021 do dnia 06.04.2021 włącznie.

Od dnia 24.03.2021 do dnia 06.04.2021 zajęcia będą prowadzone zdalnie.


Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach