slide 6

Gminne Przedszkole w Wyrach w dniach 07.04- 09.04.2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, Gminne Przedszkole w Wyrach w dniach 

07.04 - 09.04.2021 zapewnia opiekę dzieciom rodziców uprawnionych w ww. Rozporządzeniu , którzy złożyli wniosek do dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w tych dniach.

Pozostałe dzieci nie przychodzą do przedszkola - tak jak do tej pory, będzie prowadzona nauka zdalna. Nauczyciele, będą się kontaktować z Państwem mailowo.

 

Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach