slide 2

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Szanowni Państwo.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.04.2021r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 

W dniach 12.04 - 16.04.2021 Gminne Przedszkole w Wyrach zapewnia opiekę dzieciom rodziców uprawnionych w ww. Rozporządzeniu , którzy złożyli wniosek do dyrektora Gminnego Przedszkola w Wyrach o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w tych dniach.

 

Pozostałe dzieci nie przychodzą do przedszkola - tak jak do tej pory, będzie prowadzona nauka zdalna. Nauczyciele, będą się kontaktować z Państwem mailowo.


Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach