slide 2

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyżur wakacyjnyw roku szkolnym 2020/2021


Zgodnie z decyzją organu prowadzącego dyżur wakacyjny prowadzi:

  1. W miesiącu lipcu – Gminne Przedszkole w Gostyni –  w przedszkolu przy ul. Pszczyńskiej 366A
  2. W miesiącu sierpniu – Gminne Przedszkole w Wyrach – w przedszkolu przy ul. Puszkina 10


Zapisy na dyżur wakacyjny będą się odbywały  w dniach 24 maja do 09 czerwca 2021,  na listy wystawione w szatni.

Proszę o zapoznanie się z „Regulaminem dyżuru wakacyjnego” i dostarczenie „Kart informacyjnych”
do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, do dnia 09 czerwca.

 Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny oraz „Karta informacyjna” są dostępne w sekretariatach przedszkoli oraz na stronach internetowych w zakładce „REKRUTACJA”.


Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach