slide 1

1 % dla Gminnego Przedszkola w Wyrach

1 % dla Gminnego Przedszkola w Wyrach

 

Pragniemy zachęcić Państwa o przekazanie 1% na Gminne Przedszkole w Wyrach.

  

Pozyskaną kwotę przeznaczymy na dalsze wzbogacanie bazy dydaktycznej Gminnego Przedszkola w Wyrach.

 Poniżej prezentujemy sposób wypełnienia zeznania podatkowego, aby poprzez Fundację Pracowniczą PRO-EKO środki trafiły do nas:

- wypełnić odpowiednią rubrykę w PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39.  

- w rubryce dodatkowej cel szczegółowy wpisać:

Cel szczegółowy – „PRZEDSZKOLE WYRY”

Numer  KRS 0000064561

 

Dziękujemy wszystkim

 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

wraz z całą społecznością przedszkolną oraz Radą Rodziców.