slide 1

PRACA PRZEDSZKOLA W FERIE ZIMOWE 2023

Informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, które zostały wcześniej zgłoszone w budynku „nowego przedszkola” ul. Puszkina 10A. W tym okresie grupy będą łączone. Przypominamy aby do przedszkola uczęszczały dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych tj. katar, kaszel, gorączka.

Szatnia dla przedszkolaków z „nowego” przedszkola obowiązuje bez zmian ( swoje półeczki), natomiast dla dzieci z grup uczęszczających do „starego przedszkola” zapisanych na dyżur będą przygotowane miejsca w szatni na obuwie zmienne i kurteczki.

Ewidencja pobytu dzieci w przedszkolu na czas dyżuru będzie wyglądać następująco:

  • przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „nowego” przedszkola odbijają kartę na czytniku tak jak zwykle,
  • przedszkolaki uczęszczające na co dzień do „starego” przedszkola – obecność będzie odnotowana przez panie nauczycielki po wejściu dziecka do sali.

W razie nieobecności dziecka zapisanego na dyżur, prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.