slide 5

Zebranie organizacyjne - podsumowanie.

Poniżej krótkie podsumwanie zebrania organizacyjnego:

1. Proszę o wpisywanie się rodziców na listy wystawione w szatni celem ustalenia terminu podpisania umowy.

2. Rodziców, którzy zechcą ubezpieczyć dziecko za pośrednictwem przedszkola informujemy, że składka roczna w wys. 35 zł. zbierana będzie w kancelarii w dniach od 01 do 12 października.

3. Kartki z odpłatnością za przedszkole będzie można odbierać co miesiąc w kancelarii w wyznaczonych terminach - zgodnie z umową odpłatność należy regulować do 15 - go dnia każdego miesiąca.

4. Rodziców dzieci 4 - i 5 - letnich, chętnych do zapisania dziecka na j. angielski, prosimy o wpisanie się na listę również wystawioną w szatni do 14 września. Miesięczny koszt zajęć  to 25 zł. (2 x 1/2 godz./tydzień)