slide 2

6 - latek w szkole

 

Nasza Gmina pozyskała fundusze na realizację projektu “6 - latek w szkole” w ramach Rządowego programu na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem tego spotkania jest przekazanie informacji rodzicom jakie czynniki wpływają na gotowość szkolną dziecka, wskazanie jakie właściwości rozwojowe i kompetencje powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę. Dodatkowo zostanie przedstawiony rodzicom program nauczania w I klasie szkoły podstawowej i w oddziale przedszkolnym oraz korzyści płynące z zapisania ich dzieci do I klasy w wieku 6 lat oraz zapoznanie dzieci ze szkołą.

W związku z powyższym zapraszamy nasze 5 – latki oraz ich rodziców na planowane spotkania i warsztaty organizowane na terenie szkoły. Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2012 r.

PAŹDZIERNIK.

Pierwsze spotkanie pt. “Pierwszy krok w szkolne progi” odbędzie się 23 października tj. wtorek.

Zajęcia dla dzieci rozpoczną się o godz. 15.30 i prowadzone będą przez Panie wychowawczynie z przedszkola oraz nauczycieli ze szkoły. Rodziców zapraszamy na godz. 16.30 na warsztaty z pedagogiem i psychologiem. Zajęcia zarówno dla dzieci jak i dla rodziców zakończą się ok. 18.00.

Kwestię doprowadzenia dzieci na teren szkoły ustalać będą Panie wychowawczynie z rodzicami indywidualnie (czy dzieci pójdą z nauczycielami z przedszkola, czy rodzice doprowadzą dzieci pod szkołę)

LISTOPAD

w tym miesiącu zaplanowane są:

  • integracyjne warsztaty dla rodziców, ich dzieci oraz nauczycieli zintegrowanego nauczania ze szkoły pt. “Poznaj naszą szkołę” oraz

  • dzień konsultacji dla rodziców ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą ) oraz nauczycielem nauczania zintegrowanego ze szkoły i nauczycielem z przedszkola

    (terminy spotkań listopadowych podamy w późniejszym terminie) 

  • GRUDZIEŃ

Zostanie podsumowany projekt, a jego wyniki opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry.