slide 4

KONKURS PLASTYCZNY "ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA"

W związku ze zbliżającym się 22 listopada Dniem Kredki serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Ulubiona postać bajkowa"


REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizator: Gminne Przedszkole w Wyrach
2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat.
3.Czas trwania konkursu: 09.11.2015 r. – 20.11.2015 r.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie za pomocą różnego rodzaju kredek (ołówkowe, świecowe, pastele) pracy plastycznej w formie rysunku pt. „Ulubiona postać bajkowa” w formacie A4.
5. Kryteria wyboru prac:
- pomysłowość,
- wrażenie artystyczne
-estetyka,
- samodzielność wykonania.
6.  Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy:
- imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.
7. Jedno dziecko może złożyć maksymalnie 2 prace.
8. Prace należy składać u nauczyciela grupy lub w sekretariacie.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25.11.2015 r.
10. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
12. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu na wystawie pokonkursowej.
13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci 3-letnie,
II kategoria: dzieci 4-letnie,
III kategoria: dzieci 5-letnie.
14.W każdej kategorii wiekowej zostaną przydzielone trzy miejsca, za uzyskanie których uczestnicy konkursu otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
15. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, prace nie będą zwracane, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

Koordynator konkursu : Katarzyna Karwot, Joanna Krzoska