slide 6

DYŻUR WAKACYJNY pełnią: w lipcu GMINNE PRZEDSZKOLE w WYRACH, w sierpniu GMINNE PRZEDSZKOLE w GOSTYNI

Drodzy Rodzice,

 

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest przede wszystkim dla dzieci  rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. pracujących.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani do zapoznania się z następującymi procedurami:

* Procedura Bezpieczeństwa

* Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19

 • oraz Oświadczeniem dot. zagrożenia epidemicznego

Wypełnione Oświadczenie wraz z Kartą informacyjną o dziecku, zgłoszonym na dyżur wakacyjny zeskanowany lub podpisany w formie pliku WORD można przesłać na adres przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com  lub dostarczyć osobiście do przedszkola codziennie w godz. 9.00 – 15.00 do dnia 24 czerwca włącznie.

Bardzo prosimy Rodziców o przygotowanie dzieci do nowej sytuacji, poinformowanie o zasadach obowiązujących w przedszkolu:

 • ·         będą obowiązywały grupy mieszane -  dzieci zróżnicowane wiekowo, (grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu),
 • ·         Należy przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny, takie jak: nieprzytulanie na powitanie, brak możliwości przytulania do opiekunów, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu
 • z sal usunięto przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (dywany, pluszowe zabawki, puzzle, gry i układanki, większość klocków, książeczki, lalki typu bobas, wózki dla lalek, drobne zabawki itp.).
 • plac zabaw z uwagi na brak możliwości codziennej dezynfekcji sprzętów został wyłączony z użytku
 • nie będziemy wychodzić na spacery
 • z uwagi na brak możliwości dezynfekcji i odpowiedniego wietrzenia ogród zimowy (sala zabaw) została wyłączona z użytku

 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola:

Przyprowadzanie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce z dzieckiem podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka na podejście wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Dziecku jest badana temperatura.
 4. Jeżeli temperatura dziecka nie przekracza 36,6° C pracownik pomaga dziecku w sprawnym przebraniu się i odprowadza je do sali.
 5. Rodzic wychodzi.
 6. Po wejściu do sali  dziecko w pierwszej kolejności idzie do łazienki umyć ręce

Odbieranie dziecka:

 1. Rodzic w maseczce podchodzi do głównego wejścia - jeśli jest kilka oczekujących osób zatrzymujemy się na wyznaczonych miejscach zaznaczonych na kostce brukowej.
 2. Wchodzi do przedsionka przedszkola, dezynfekuje ręce,  dzwoni i czeka, aż  wyznaczony pracownik przedszkola, przyprowadzi dziecko z sali i pomoże dziecku sprawnie ubrać się.
 3. Rodzic odbiera dziecko i wychodzi z przedszkola.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość, wszyscy wspólnie musimy zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci i swoje.

Karolina Mudyn

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach


 


"Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny w Gminnych Przedszkolach

 

w r. szk. 2019/2020"

  

 

 1. Dyżur wakacyjny prowadzi:

 

1)       w m-cu lipcu Gminne Przedszkole w Wyrach – decyzja o miejscu realizacji dyżuru zostanie podjęta przez organ prowadzący po przeprowadzeniu zapisów. W zależności od liczby  zapisanych dzieci, dyżur organizowany będzie w przedszkolu przy ul. Puszkina 10a.

 

2)      w sierpniu – Gminne Przedszkole w Gostyni – w przedszkolu przy ul. Pszczyńskiej 366A.

 

 1. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest przede wszystkim dla dzieci  rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. pracujących.

 

 1. Zapisy na dyżury wakacyjne trwać będą w przedszkolach od 17 do 24 czerwca.

 

 1. Po w/w terminie dodatkowe zapisy przeprowadzać się będzie w miarę wolnych miejsc w utworzonych grupach, o czym informuje dyrektor przedszkola organizującego dyżur.

 

 1. Rodzice, którzy po zapisach rezygnują z uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny, informują o tym dyrektora przedszkola, w następujących terminach: na dyżur w lipcu najpóźniej do 30 czerwca, na dyżur w sierpniu najpóźniej do 31 lipca.

 

 1. Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny, są zobowiązani do dostarczenia do danego przedszkola wypełnionej „Karty informacyjnej o dziecku” do dnia 24 czerwca. Karty pobrać można w sekretariatach przedszkoli lub ze stron internetowych (karta stanowi zał. nr 1 do Regulaminu).

 

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, w czasie dyżuru rodzice są zobowiązani wpłacić na konto przedszkola w następujących terminach:

 

1) za dyżur w  Przedszkolu w Wyrach do dnia 15.08.2020r

 

2) za dyżur w Przedszkolu w Gostyni do dnia 15.09.2020r..

 

 1. Informacja dotycząca odpłatności zostanie przesłana mailowo, bądź odebrana przez rodzica osobiście.

 

 1. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki, powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję GOPS.

 

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podczas dyżuru wakacyjnego rodzice zobowiązani są do podpisania Oświadczenia dot. zagrożenia epidemicznego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz zapoznania się z następującymi procedurami:

 

 • Procedura Bezpieczeństwa (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu)
 •  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19 (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu)

 

 1.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych, zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli.

 

 

Pliki PDF do pobrania:

 1. Karta informacyjna o dziecku
 2. Oświadczenie dotyczące zagrożenia epidemicznego
 3. Procedura Bezpieczeństwa
 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19