slide 2

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Terminy, harmonogram.

 

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika  2017, 2018 i 2019 edukacji przedszkolnej


13 luty - 17 luty 2023

 

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Składanie nowych wniosków wraz z załącznikami 

27 luty - 10 marca 2023

 

  

Pliki PDF do pobrania - rok szkolny 2023/2024: