slide 5

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

12-16 LUTY 2024 - Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika  2018, 2019, 2020 i 2021 edukacji przedszkolnej


26 LUTY - 08 MARCA 2024 - Składanie wniosku wraz z załącznikami


11 MARCA - 15 MARCA 2024 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy


18 MARCA 2024 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


18 - 21 MARCA 2024 - Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola


25 MARCA 2024 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


25 MARCA - 25 KWIETNIA 2024 - Procedura odwoławcza

 

                   mgr Karolina Mudyn

                   Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wyrach

 

 

  

Pliki PDF do pobrania - rok szkolny 2024/2025: