slide 1

Rekrutacja

Informacja dla Rodziców


Od 25-go lutego do 1 marca – rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dzieci ur. w 2013, 2014 i 2015 roku). W w/w terminie prosimy pobierać i składać wypełnione druki o kontynuowaniu – załącznik Nr 1 do regulaminu rekrutacji (ze strony internetowej – zakładka „rekrutacja” lub w sekretariacie przedszkola).


Wnioski o przyjęcie kandydata do Gminnego Przedszkola w Wyrach  wraz załącznikami prosimy o składanie od dnia 4 marca do 15 marca 2019 w sekretariacie przedszkola na ul. Puszkina 10A.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 3 kwietnia 2019r. poprzez wywieszenie list w Gminnym Przedszkolu w Wyrach.

 


Pliki pdf do pobrania:

Regulamin rekrutacji 2019-2020

zał. nr 1 do regulaminu - deklaracja o kontynuowaniu
zał. nr 2 do regulaminu - wniosek o przyjęcie

zał. nr 1 do wniosku - oświadczenie o wielodzietności rodziny
zał. nr 2 do wniosku - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
zał. nr 3 do wniosku - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata
zał. nr 4 do wniosku - oświadczenie o dochodach