slide 4

Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Terminy, harmonogram.

 

1. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji potwierdzających kontynuację przez dziecko z rocznika  2016, 2017 i 2018 edukacji przedszkolnej

Od 7 lutego do 11 lutego 2022

Godziny: 6.30 - 16.30

   

 

2.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Składanie wniosku wraz z załącznikami 

Od 28 lutego - 11 marca 2022

 

  

Pliki PDF do pobrania - rok szkolny 2022/2023: