slide 3

REALIZOWANE PROGRAMY

https://www.bn.org.pl/download/document/1632216809.jpg

Nasze Przedszkole otrzymało dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dotację dofinansowano ze środków budżetu państwa Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”


Kwota dofinansowania - 3.000 PLN, całkowita wartość – 3.750 PLN


Otrzymane środki przeznaczyliśmy na  zakup pozycji książkowych oraz planujemy organizację spotkania z autorem książek dla dzieci.Dodatkowo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w przedszkolu zrealizowaliśmy już:

 • Spotkania i słuchanie bajek czytanych przez pracowników biblioteki i członków klubu Senior+ (grupy starsze)

 • Spotkania z pracownikami biblioteki w przedszkolu- teatrzyk Kamishibai "Czerwony Kapturek" (grupy młodsze)

 • Udział w programie czytelniczym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 • Dzień Pluszowego Misia

 • Zorganizowanie konkursu plastycznego  "Bajkowa pacynka"

 • Zorganizowaliśmy "Dzień Postaci z Bajek"

 • Zobaczyliśmy w przedszkolu teatrzyk "Calineczka" wystawiony przez Teatr Bajek.


W II półroczu planujemy:
 • Spotkania z rodzicami, członkami rodzin- czytanie bajek dla dzieci.

 • Organizację kolejnego teatrzyku w przedszkolu lub wyjazdu do teatru.

 • Udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"- zaproszenie gości w ramach współpracy z środowiskiem lokalnym

 • Utworzenie, wzbogacenie kącików czytelniczych w salach.