slide 2

KÓŁKO "W ŚWIECIE BAŚNI I LEGEND POLSKICH"

Kółko prowadzi mgr Agnieszka Wybrańczyk

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 min.       

W zajęciach uczestniczą wytypowane dzieci z grupy Pszczółki.

 

Celem kółka jest :

- rozwój mowy, wypowiadania się na określony temat,

- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy,

- rozwój koncentracji, skupienia uwagi,

- przybliżenie najważniejszych legend i baśni polskich,

- budowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej.