slide 2

Logorytmika, terapia logopedyczna z rozwijanie umiejętności manualnych

Logorytmika, terapia logopedyczna

z rozwijaniem umiejętności manualnych

Zajęcia prowadzą:

Lucyna Kret

Dagmara Bortel

Teresa Wawrzyczek

Katarzyna Sikora


 

Cele logorytmiki:

-  usprawnianie ruchowe i słuchowe dzieci z zaburzeniami mowy,
- wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy ( w tym słowo),

- wzrokowy lub ruchowy, rozwijanie - umiejętności sprawnego wykonania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej (planowanie, precyzja, tempo, rytmiczność),

- wspieranie rozwoju, naśladowanie i zabawa „ na niby”,

- wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości,

- rozwój sfery emocjonalnej i społecznej,

- uwrażliwienie na aspekty prozodyczne mowy,

- zwrócenie uwagi na rytmiczność i sekwencyjność mowy,

- wzbogacenie słowika biernego i czynnego,

- stymulowanie myślenia przyczynowo -skutkowego

 

W czasie zajęć wykonujemy ćwiczenia:

- integrujące

ruchowe

- słuchowo-ruchowe

- uwrażliwiające w oparciu o zmiany akcentu, tempa, wysokości, natężenia i barwy dźwięku

- słuchowo-ruchowo-słowne

- relaksacyjne w tym oddechowe i niwelujące napięcie

 

 ( wg „ PODRĘCZNIKK LOGORYTMIKA , Loortytmika – ruch słuch słowo”  ProCentrum)