slide 3

OD SMYKA DO MATEMATYKA

 "OD SMYKA DO MATEMATYKA"

 

Prowadząca: mgr Justyna Ratka

 

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!

Konfucjusz


            „Od smyka do matematyka” to dodatkowe zajęcia dla dzieci 5 i 6- letnich, których celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie i rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej i przedsiębiorczej.

            Zajęcia będą organizowane w ciekawy sposób, aby pobudzić  dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Wspólna zabawa umożliwi każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości matematycznych wykorzystując różnorodne środki, formy i metody pracy.

 

Cele ogólne:

1. Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej;
2. inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku;
3. stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w trakcie zabawy;
4. kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do radzenia sobie z zadaniami matematycznymi, przedsiębiorczymi i w trakcie grania w gry planszowe;
5. nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 

Działania edukacyjne:

1. Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną posługując się umownymi znakami, np.: strzałkami, w zabawach tropiących, kodowanie na dywanie, gra terenowa.

2.Zrozumienie pojęcia  czasu wskazując pełne godziny na zegarze, mierzenie czasu trwania różnych czynności, np.: stoperem; porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej.

3.Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania: budowanie szeregów złożonych z wielu elementów, klasyfikowanie przedmiotów pod względem wielu cech wspólnych.

4.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia: rozpoznawanie cyfr, układanie działań do podanych zadań.

5.Rozwijanie intuicji geometrycznej: nazywanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt), zabawa z wiatrakiem matematycznym.

6.Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych: doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci.

7.Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.

8.Mierzenie płynów: ćwiczenia pomagające dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej.

9.Granie w gry planszowe: kształtowanie odporności emocjonalnej i rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego.

10. Korzystanie w zabawach matematycznych z technologii informatyczno – komputerowej.