slide 1

7. Kadra pedagogiczna


Od września 2017 r. w przedszkolu zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 18 nauczycieli.

Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się również logopeda i pedagog. Specjaliści ci pracują z dziećmi oraz współpracują z nauczycielami i rodzicami przedszkolaków.

 

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe. Nauczyciele na bieżąco doskonalą swe
umiejętności oraz warsztat pracy na różnego rodzaju kursach,
warsztatach, szkoleniach. Są otwarci na nowe pomysły i sugestie
rodziców związane z potrzebami dzieci.

 

Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.


W realizacji aktualnie  obowiązujących treści programowych
nauczyciele wykorzystują twórcze i nowatorskie metody nauczania
uwzględniające podstawową formę aktywności dziecka, czyli zabawę:


- elementy metody Ruchu Rozwijającego Scherborne i Labana;
- elementy metody odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak;
- elementy metody pedagogiki zabawy;
- elementy metody czynnościowego nauczania matematyki
profesor E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.