slide 4

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Partnerska, pełna wzajemnego zaufania współpraca z rodzicami !


Niezbędnym warunkiem powodzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej jest dobra współpraca z rodzicami, która umożliwia zintegrowanie środowiska przedszkolnego z rodzinnym, jednak aby można było to realizować zaistnieć muszą możliwości do wzajemnego poznawania i budowania poprawnych relacji. W wielu sytuacjach rodzice są nie tylko członkami społeczności przedszkolnej, ale partnerami i osobami wspomagającymi zarówno nauczycieli jak i dyrektora w różnych sytuacjach. Pragniemy, aby rodzice czuli się współautorami życia przedszkolnego wspierającymi placówkę w miarę swoich oczekiwań i możliwości.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 2018-2023


1. Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną (spotkania indywidualne, zajęcia otwarte, „poczta szatniowa”, strona internetowa przedszkola 

2. Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju dziecka, jego osiągnięciach i sukcesach 

3. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez prezentowanie publikacji w kąciku dla rodziców, organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami, warsztatów.

 4. Prezentacja przez rodziców swoich pasji, hobby i zainteresowań na forum grupy lub przedszkola, czytanie dzieciom wybranych pozycji literackich, kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „WYRYWAMY się do czytania” 

5. Pozyskiwanie nowych rodziców jako aktorów do grupy teatralnej 

6. Kontynuacja akcji charytatywnych oraz planowanie nowych innych. 

7. Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem najbliższej rodziny naszych przedszkolaków.