slide 4

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Partnerska, pełna wzajemnego zaufania współpraca z rodzicami  na lata 2023-2028


Podstawą dobrych relacji w przedszkolu jest dialog pomiędzy wszystkimi osobami, które uczestniczą w jego życiu. Dialog z prawem współdziałania i współdecydowania angażuje mocno rodziców w życie przedszkolne, zbliża do dziecka, wspiera w wychowywaniu dzieci.

DZIAŁANIA:

*Organizacja zebrań z rodzicami, konsultacji dla rodziców, warsztatów, zajęć otwartych.

*Zawarcie kontraktu z rodzicami w celu określenia wzajemnych oczekiwań, zaproszenia do dialogu.

*Początek roku szkolnego "Witamy w naszym przedszkolu" – wsparcie rodziców podczas okresu adaptacyjnego

*Aktywny udział rodziców i dziadków w przygotowaniu i przebiegu imprez (Andrzejki, Mikołajki, Kiermasz, Piknik), uroczystości (Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dzień Rodziny).

*"Przygody Wyrskiej rodziny"- integracja dzieci i rodziców z przedszkolem poprzez tworzenie opowieści w formie książki o przygodach przedszkolaków, postaci bajkowych i innych.

*Prowadzenie przez rodziców zajęć w ramach współpracy z przedszkolem.

*Aktywizacja i pedagogizacja rodziców poprzez działania w ramach projektu „Gość w przedszkolu”

*Spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą.

*Rodzinne konkursy plastyczne organizowane przez Gminne Przedszkole w Wyrach.

*„ Razem z rodzicami"- czytamy, biegamy, ćwiczymy, tańczymy, malujemy, gotujemy. Włączanie rodziców w różne aktywności przedszkolne wykorzystując ich zamiłowania i pasje.

*"W zdrowym ciele zdrowy duch"