slide 5

9. Współpraca z instytucjami


Instytucje wspópracujące z naszym przedszkolem to m.in.:

Gminne Przedszkole w Gostyni
Zespół Szkół w Wyrach
GOPS

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyrach

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Dom Kultury
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie
Komenda Powiatowa Policji
Ochotnicza Straż Pożarna

Hospicjum Cordis

Dom Kulejących Aniołów