Przedszkole Wyry

Kontakt:

ul. Dąbrowszczaków 107, 43-175 Wyry
Telefon:  32 21 87 193
ul. Puszkina 10a, 43-175 Wyry
tel: 32 77 82 440, 32 77 82 441
przedszkole.wyry@przedszkolewyry.com
slide 2

9. Współpraca z instytucjami


Instytucje wspópracujące z naszym przedszkolem to m.in.:

Gminne Przedszkole w Gostyni
Zespół Szkół w Wyrach
GOPS

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyrach

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Dom Kultury
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie
Komenda Powiatowa Policji
Ochotnicza Straż Pożarna

Hospicjum Cordis

Dom Kulejących Aniołów