slide 5

9. Współpraca z instytucjami


Instytucje, z którymi współpracuje Gminne Przedszkole w Wyrach to m.in.:

Urząd Gminy Wyry

Gminne Przedszkole w Gostyni

Szkoła Podstawowa w Wyrach

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach

Gminny Dom Kultury w Gostyni

Klub Sportowy "Fortuna Wyry"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach