slide 3

Innowacja pedagogiczna "Ogródek warzywno - ziołowy"

 

 

Prowadzące: mgr Justyna Ratka, mgr Urszula Klęczek

 

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!

Konfucjusz 


Udział dzieci w innowacji "Ogródek warzywno- ziołowy" to  wprowadzenie w świat przyrody poprzez działania i eksperymenty. Umożliwiając dzieciom uprawę i pielęgnację kwiatów, warzyw i ziół nauczą się w jaki sposób należy dbać o poszczególne rośliny.  


CELE OGÓLNE:


 


- Przybliżanie dziecku świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska w poszczególnych porach roku.

- Budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowane działania na rzecz środowiska.

- Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.


W ramach innowacji „Ogródek warzywno- ziołowy” planowe są następujące cykle:

1. Warzywa na polu i na grządce oraz owoce w sadzie i w ogrodzie

2. Warzywa, zioła i owoce od kuchni

3. Kreatywnie w ogrodzie – zajęcia plastyczno- techniczne

 


Planowane działania w trakcie cyklu: warzywa na polu i na grządce oraz owoce w sadzie i w ogrodzie

1. Przeprowadzenie w najstarszych grupach działań o charakterze poznawczym, edukacyjnym dotyczących warzyw, owoców i ziół.

2. Poznanie wpływu roślin na nasze zdrowie oraz sposób ich zastosowania.

3. Udział w warsztatach ogrodniczych: przygotowanie podłoża, sadzenie nasionek, cebulek oraz sadzonek w specjalnych skrzyniach.

4. Zakładanie kącików przyrodniczych w salach.

5. Dbanie o rośliny: podlewanie, nawożenie i plewienie.

6. Obserwacja przyrodnicza połączona z rozpoznawaniem warzyw, owoców i ziół występujących w przyrodzie oraz w sklepie warzywnym.

7. Wycieczki grupowe w celu obserwacji i poszerzenia wiedzy na temat roślin.

 


Planowane działania w trakcie cyklu: warzywa, zioła i owoce od kuchni

1. Degustacja owoców, warzyw i ziół.

2. Wykonanie własnych kompozycji herbat.

3. Przygotowanie sałatek owocowych i warzywnych.

4. Przygotowanie soków warzywno – owocowych.

5. Podjęcie się innych działań w zakresie zajęć kulinarnych (zmywanie, wycieranie, obieranie, krojenie)

 

 

Planowane działania w trakcie cyklu kreatywnie w ogrodzie – zajęcia plastyczno- techniczne:

1. Warsztaty z makramy – wykonanie ozdób z użyciem sznurka i materiału przyrodniczego.

2. Warszaty przyrodnicze: wykorzystanie darów natury do stworzenia kompozycji i ozdób 

3. Warsztat wykonania saszetek zapachowych z użyciem ziół.