slide 3

KÓŁKO ORIGAMI

KÓŁKO ORIGAMI- prowadzący mgr Natalia Wójciga.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 min.       

W zajęciach uczestniczą wytypowane dzieci z grupy Pszczółki.

                                                *      *     *       *     *     *

Origami swą terapeutyczną funkcję pełni poprzez pobudzanie układu nerwowego, integrując pracę obu półkul mózgowych. Składanie papieru sprzyja współpracy pomiędzy zmysłami oraz kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.

                                               *      *      *      *      *     *

Celem zajęć jest:

-umiejętne składanie papieru, co znacząco wpływa na rozwój sprawności manualnej, ale ma także ogromny wpływ na rozwój i doskonalenie sprawności językowej , umiejętności czynnego słuchania oraz wpływa na pamięć wzrokową oraz słuchową.

-stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

-budowanie wrażliwości estetycznej, ale także dokładności i precyzji.

-budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.

-kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i w grupie.

 

Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana i podyktowana m.in aktualną porą roku, świętami, kalendarzem dni nietypowych bądź upodobaniami uczestników zajęć.