slide 6

1. Informacje ogólne.

Organ prowadzący:

Gmina Wyry

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Śląskie Kuratorium – Katowice – Delegatura Rybnik


Dyrektor:

mgr Karolina Mudyn

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021:

mgr Katarzyna Sikora - wicedyrektor

mgr Bańczyk Katarzyna

mgr Chmel Marcjanna

mgr Domżoł Natalia

mgr Kazimierska Aldona

mgr Klęczek Urszula

mgr Kret Lucyna

mgr Krzoska Joanna

mgr Mecner Renata

mgr Niedzielska Natalia

mgr Piszczek Marta

mgr Porwoł Iwona

mgr Ratka Justyna

mgr Wójciga Natalia

mgr Anna Mazur – katechetka

mgr Teresa Wawrzyczek - logopeda

mgr Iwona Fritz - pedagog