slide 5

1. Informacje ogólne

Organ prowadzący:

Gmina Wyry

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Śląskie Kuratorium – Katowice – Delegatura Rybnik


Dyrektor: 

mgr Karolina Mudyn


Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024:

Wicedyrektor:

mgr Aldona Kazimierska
(wychowawczyni grupy Jeżyki)


mgr Urszula Klęczek   
(wychowawczyni grupy Rybki)

mgr Justyna Ratka   
(wychowawczyni grupy Rybki)

mgr Iwona Porwoł   
(wychowawczyni grupy Jeżyki)

mgr Justyna Olesz   
(wychowawczyni grupy Żabki)

mgr Katarzyna Bańczyk

(wychowawczyni grupy Żabki)

mgr Natalia Wójciga   
(wychowawczyni grupy Pszczółki)

mgr Agnieszka Wybrańczyk   
(wychowawczyni grupy Pszczółki)

mgr Lucyna Kret   
(wychowawczyni grupy Skrzaty)

mgr Joanna Krzoska   
(wychowawczyni grupy Skrzaty)

mgr Świerkot Ewa   
(wychowawczyni grupy Motylki)

mgr Renata Mecner   
(wychowawczyni grupy Kotki)

mgr Marcelina Sładek   
(wychowawczyni grupy Misie)


 

mgr Iwona Fritz - pedagog

mgr Katarzyna Dworaczek - pedagog specjalny

mgr Klaudia Piecha - psycholog

mgr Karolina Olejnik - logopeda

mgr Paweł Sontag - katecheta


Pomoce nauczyciela:

Anna Szyguła

Jolanta Małek

Justyna Swadźba

Renata Golda

Bożena Skrobol

Iwona Tomczyk