slide 6

1. Informacje ogólne.

Organ prowadzący:

Gmina Wyry

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Śląskie Kuratorium – Katowice – Delegatura Rybnik


Dyrektor:

mgr Karolina Mudyn

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022:

mgr Katarzyna Sikora - wicedyrektor


mgr Bańczyk Katarzyna

mgr Bortel Dagmara

mgr Kazimierska Aldona

mgr Klęczek Urszula

mgr Kret Lucyna

mgr Krzoska Joanna

mgr Mazur Anna

mgr Mecner Renata

mgr Niedzielska-Paszek Natalia

mgr Piszczek Marta

mgr Porwoł Iwona

mgr Wójciga Natalia

mgr Wybrańczyk Agnieszka


mgr Anna Mazur – katechetka

mgr Teresa Wawrzyczek - logopeda

mgr Iwona Fritz - pedagog


Pomoce nauczyciela:

Anna Szyguła

Jolanta Małek

Justyna Swadźba

Renata Golda

Bożena Skrobol

Iwona Tomczyk