slide 1

2. Organizacja i misja

 

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.30

Podstawa programowa realizowana jest od godz.8.00 - 13.00, w gr. gdzie organizowane są zajęcia z Religii podstawa realizowana jest od 7.30 do 13.00

W przedszkolu pracuje 8 oddziałów:


Budynek ul. Główna 107

1 oddział 6 - latków PSZCZÓŁKI

1 oddział 5- 6-latków BIEDRONKI

1 oddział 5,6 - latków TYGRYSKI


Budynek ul Puszkina 10a

1 oddział 5 - latków SKRZATY

1 oddział 4- latków SMERFY

1 oddział 4 - latków DELFINKI

1 oddział 3 - latków RYBKI

1 oddział 3 - latków ŻABKIW grupach i 4- i 3–latków nauczycielkom pomagają Panie Renia, Bożena Jola, Ania,  Iwona, Justyna, które pracują na stanowisku pomocy nauczyciela.

Posiłki w przedszkolu podawane są w następujących godzinach:

Śniadanie 9.00
Drugie śniadanie 10.30
Obiad 11.45 
Podwieczorek 13.45

Odpłatność za przedszkole powinna być uregulowana do 15 dnia każdego
miesiąca – zgodnie z zawartą umową.

 

Zgodnie ze Statutem Przedszkola dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę  przez nich upoważnioną, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Rodzic (opiekun) doprowadza dziecko do sali zajęć i zostawia pod opieką nauczyciela. Nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko po jego wejściu do sali.

 

MISJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH 2018/2023


 „Mali artyści to MY” Jesteśmy i chcemy być przedszkolem ukierunkowanym na twórczy rozwój dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym dla niego środowisku.

  "Jestem wysportowany i zdrowy – do zabawy zawsze gotowy!” Dbamy o sprawność fizyczną dzieci, wiedząc, że ma ona duży wpływ nie tylko na intelektualny rozwój dziecka, ale także na kształtowanie się jego charakteru i osobowości.

 „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” / Jan Amos Komeński/ Jesteśmy po to, aby każdego przedszkolaka „zaopatrzyć” w umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu na miarę jego potrzeb, możliwości, umiejętności i zainteresowań - które wzmocnią poczucie własnej wartości oraz ułatwią każdemu dziecku uzyskanie powodzenia w starcie szkolnym.

„Bądźmy razem, a nie obok!” Promujemy partnerską współpracę z rodzicami i aktywny udział we wspomaganiu własnego dziecka.

 

 

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:


 * Bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola.

 * Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

 * Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna.

 * Partnerska, pełna wzajemnego zaufania współpraca z rodzicami.

 * Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 * Promocja placówki.