slide 1

2. Organizacja i misja

 

Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.30.

Podstawa programowa realizowana jest w godz.: 8.00 - 13.00.

W grupach, w których organizowane są zajęcia z Religii podstawa realizowana
jest od 7.30 do 13.00.


W przedszkolu pracuje 8 oddziałów:


Budynek ul. Główna 107

Oddział 6-latków RYBKI

Oddział 6-latków ŻABKI

Oddział 5/6-latków JEŻYKI


Budynek ul Puszkina 10a

Oddział 5-latków PSZCZÓŁKI

Oddział 4/5-latków SKRZATY

Oddział 4-latków MOTYLKI

Oddział 3-latków MISIE

Oddział 3-latków KOTKI


W grupach nauczycielkom pomagają: Pani Renia, Pani Bożena, Pani Jola, Pani Ania, 
Pani Iwona, Pani Justyna, które pracują na stanowisku pomocy nauczyciela.


Posiłki w przedszkolu podawane są w następujących godzinach:

Śniadanie: 9.00
Drugie śniadanie: 10.30
Obiad: 11.45 
Podwieczorek: 13.45

Odpłatność za przedszkole powinna być uregulowana do 15 dnia każdego
miesiąca – zgodnie z zawartą umową.

 

Zgodnie ze Statutem Przedszkola dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę  przez nich upoważnioną, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Rodzic (opiekun) doprowadza dziecko do sali zajęć i zostawia pod opieką nauczyciela. Nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za dziecko po jego wejściu do sali.

 

MISJA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WYRACH 2023/2028

 

„BO JAKIE POCZĄTKI, TAKIE BĘDZIE WSZYSTKO”  – Jan Amos Komeński

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.  Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:


 * Bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola.

 * Dbałość o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

 * Dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjalistyczna.

 * Partnerska, pełna wzajemnego zaufania współpraca z rodzicami.

 * Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 * Promocja placówki.