slide 6

4. Wizja przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

*Przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną, skuteczną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci

*Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami, pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.

*To miejsce, gdzie na zasadach równości i poszanowania wolności drugiej osoby realizowane są indywidualne potrzeby każdego podopiecznego.

*Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.

*Przedszkole tworzy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

*Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole.

*Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.

*Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych .

*Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci.

*Integrujemy całą społeczność przedszkolną.

*Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.