slide 3

11. PROJEKT "WSPARCIE NA STARCIE EDUKACJI W GMINIE WYRY"

Wsparcie na starcie edukacji w Gminie Wyry

Projekt realizowany jest od 15 marca 2021 roku do końca lutego 2022 r. w Gminnym Przedszkolu (GP) w Wyrach i w Gostyni.

W Gminnym Przedszkolu w Wyrach zajęcia w ramach projektu będą realizowane od września 2021r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez poszerzenie oferty
edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli pracujących w gminnych placówkach, doposażenie przedszkoli w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne oraz doposażenie do placów zabaw. Grupa docelowa to 224 dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli oraz 6 nauczycielek pracujących w tych przedszkolach.

Wartość projektu to 352 062,50 zł z czego 299 253,12 zł to dofinansowanie.


 

Projekt „Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.