slide 3

11. Zajęcia dodatkowe, wyjazdy

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy następujące zajęcia dodatkowe  dla dzieci:

 

*j. angielski - dla wszystkich dzieci  - już od września

* kółka zainteresowań dla 6 - i 5 - latków od października i dla 4 - latków od II półrocza

 

 

Cele, zadania i harmonogram kółek  będą zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej w odpowiednich zakładkach.

O planowanych wycieczkach i wyjzadach poza placówkę będziemy na bieżąco rodziców informować.